LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

 Administracja

 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-26 21:32)
  ARCHITEKTURA IN¯YNIERSKIE
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-24 20:32)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-25 12:29)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-25 12:30)
 •  stacjonarne sem.7 (2023-09-24 14:16)
  ARCHITEKTURA MAGISTERSKIE
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-24 14:16)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-24 19:01)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-27 17:07)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-27 17:07)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-27 17:08)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-27 18:02)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-26 20:36)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-23 23:26)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-23 23:05)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-26 16:00)
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-09-23 23:49)
  Dietetyka magisterskie
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-09-23 23:35)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-09-18 19:16)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-25 23:51)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-25 23:51)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-25 23:51)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-27 17:24)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-25 14:25)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-24 15:36)
  Filologia germańska
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-25 20:09)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-25 20:55)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-25 20:10)
  Finanse i rachunkowość
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-19 9:31)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-22 19:55)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-18 19:05)
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-09-24 17:43)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-09-19 14:56)
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-09-19 14:56)
  Finanse i rachunkowoϾ studia magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-19 9:31)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-27 12:06)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-27 12:06)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-27 19:04)
 •  stacjonarne sem.7 (2023-09-27 12:06)
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-09-27 12:06)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-25 23:51)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-25 23:51)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-25 23:52)
  Jazz i muzyka estradowa studia magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-25 23:52)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-25 23:52)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-26 9:13)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-26 9:13)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-26 9:13)
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-09-26 10:10)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-09-26 10:18)
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-09-26 11:55)
  Pielęgniarstwo
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-27 9:51)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-27 9:51)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-27 9:51)
  Pielęgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-19 9:33)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-20 15:45)
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-09-25 12:38)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-09-19 9:32)
  Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-27 9:51)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-27 9:51)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-22 10:24)
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-09-27 9:51)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-09-27 9:51)
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-09-27 9:51)
  Produkcja Muzyczna i realizacja dŸwiêku - magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-25 23:52)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-25 23:52)
  Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-26 8:39)
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-27 13:24)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-26 8:38)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-26 17:26)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-26 17:26)
  Ratownictwo medyczne (weekendowe)
 •  stacjonarne weekendowe sem.1 (2023-09-26 19:13)
 •  stacjonarne weekendowe sem.3 (2023-09-26 19:14)
 •  stacjonarne weekendowe sem.5 (2023-09-26 17:26)
  Realizacja dźwięku
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-25 23:52)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-25 23:52)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie
 •  stacjonarne sem.1 (2023-09-25 10:23)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-25 10:23)
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-09-25 14:20)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-09-22 12:20)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie SPEC-APiSM
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-25 10:23)
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-09-25 10:23)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTERSKIE
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-09-25 10:23)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność ZPiU
 •  stacjonarne sem.7 (2023-09-26 11:19)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji - In¿ynierskie
 •  niestacjonarne sem.7 (2023-09-25 10:23)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji - Magisterskie SI
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-09-25 10:23)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji - Magisterskie ZP
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-09-25 10:23)


  Plan4WWW by TrawkaT • Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach licencjackich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2022/2023 (semestr zimowy)