LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

 Administracja

 •  stacjonarne sem.1 (2023-01-04 11:11)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-01-09 21:30)
  ARCHITEKTURA IN¯YNIERSKIE
 •  stacjonarne sem.1 (2022-09-30 21:19)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-10-19 9:22)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-11-29 19:39)
 •  stacjonarne sem.7 (2022-11-29 19:39)
  ARCHITEKTURA MAGISTERSKIE
 •  stacjonarne sem.1 (2022-10-14 12:57)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne
 •  stacjonarne sem.1 (2022-10-14 10:53)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-01-09 21:24)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-01-09 21:29)
 •  niestacjonarne sem.1 (2022-10-13 22:51)
 •  niestacjonarne sem.3 (2022-10-25 11:44)
 •  niestacjonarne sem.5 (2022-11-23 14:36)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2022-11-29 11:11)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-12-08 10:36)
 •  niestacjonarne sem.1 (2022-11-08 9:18)
 •  niestacjonarne sem.3 (2022-11-23 14:32)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.1 (2022-10-14 17:58)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-09-20 20:54)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-10-30 17:55)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-01-04 18:57)
 •  niestacjonarne sem.5 (2022-09-30 22:31)
  Dietetyka magisterskie
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-01-04 18:52)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.1 (2022-10-04 21:01)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-10-13 21:35)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-09-26 11:48)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.1 (2022-10-05 17:04)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-11-14 15:45)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-11-14 15:46)
  Filologia germańska
 •  stacjonarne sem.1 (2023-01-18 19:40)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-12-01 17:40)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-12-01 17:40)
  Finanse i rachunkowość
 •  stacjonarne sem.1 (2023-01-18 19:42)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-10-06 10:52)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-12-09 17:28)
 •  niestacjonarne sem.1 (2022-10-06 10:52)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-01-19 12:03)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.1 (2022-11-02 18:42)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-11-09 14:28)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-01-19 16:54)
 •  stacjonarne sem.7 (2022-09-24 22:50)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.1 (2022-12-07 11:16)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-01-12 8:18)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-11-18 11:00)
  Jazz i muzyka estradowa studia magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2022-10-13 21:36)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-12-07 11:20)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.1 (2022-11-03 12:14)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-10-17 11:33)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-10-05 13:13)
 •  niestacjonarne sem.1 (2022-10-26 11:29)
 •  niestacjonarne sem.3 (2022-09-26 11:28)
 •  niestacjonarne sem.5 (2022-10-26 11:30)
  Pielęgniarstwo
 •  stacjonarne sem.1 (2023-01-13 13:02)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-10-10 15:15)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-01-11 12:07)
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-01-03 11:20)
  Pielęgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2022-10-25 11:29)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-10-17 15:28)
 •  niestacjonarne sem.1 (2022-12-08 16:48)
 •  niestacjonarne sem.3 (2022-10-09 10:00)
  Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.1 (2022-10-25 15:11)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-01-19 7:32)
 •  niestacjonarne sem.1 (2022-11-14 14:16)
 •  niestacjonarne sem.3 (2022-12-13 9:08)
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-01-03 11:20)
  Produkcja Muzyczna
 •  stacjonarne sem.1 (2022-12-07 11:16)
  Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka
 •  stacjonarne sem.1 (2022-12-12 13:20)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-10-05 12:04)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-09-26 13:45)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.1 (2023-01-11 9:28)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-12-01 7:23)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-09-26 9:41)
  Ratownictwo medyczne (weekendowe)
 •  stacjonarne weekendowe sem.1 (2022-11-28 6:55)
 •  stacjonarne weekendowe sem.3 (2022-10-18 15:05)
 •  stacjonarne weekendowe sem.5 (2022-10-18 15:05)
  Realizacja dźwięku
 •  stacjonarne sem.3 (2022-10-13 21:37)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-10-04 8:53)
  Rezerwacja
 •  stacjonarne sem.1 (2022-11-23 18:49)
  SZKO£A
 •  stacjonarne sem.1 (2022-11-03 11:38)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie
 •  stacjonarne sem.1 (2022-12-08 9:48)
 •  stacjonarne sem.3 (2022-12-08 9:48)
 •  stacjonarne sem.5 (2022-12-08 9:48)
 •  niestacjonarne sem.1 (2022-12-08 9:48)
 •  niestacjonarne sem.3 (2022-10-15 14:27)
 •  niestacjonarne sem.5 (2022-12-08 9:48)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie SPEC-APiSM
 •  stacjonarne sem.7 (2022-12-08 9:48)
 •  niestacjonarne sem.7 (2022-10-10 12:09)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie SPEC-IJ
 •  stacjonarne sem.7 (2022-12-08 9:48)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTERSKIE
 •  niestacjonarne sem.1 (2022-12-08 9:48)
 •  niestacjonarne sem.3 (2022-12-08 9:48)


  Plan4WWW by TrawkaT • Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach licencjackich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2022/2023 (semestr zimowy)