LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

 Administracja

 •  stacjonarne sem.1 (2023-12-08 16:35)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-12-02 15:26)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-12-04 13:48)
  ARCHITEKTURA IN¯YNIERSKIE
 •  stacjonarne sem.1 (2023-10-19 9:05)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-10-19 9:05)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-10-19 9:05)
 •  stacjonarne sem.7 (2023-10-19 9:05)
  ARCHITEKTURA MAGISTERSKIE
 •  stacjonarne sem.1 (2023-11-17 11:28)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-12-04 21:06)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne
 •  stacjonarne sem.1 (2024-01-08 10:57)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-12-02 15:31)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-12-04 19:04)
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-11-19 17:18)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-09-30 17:05)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2024-01-09 20:06)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-11-26 17:30)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-11-26 17:30)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne spec. KiK
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-10-09 18:20)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne spec. ZSB
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-10-10 11:06)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.1 (2023-10-23 13:35)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-10-23 13:35)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-10-05 12:19)
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-11-18 14:10)
  Dietetyka magisterskie
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-09-29 10:01)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-11-21 12:52)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.1 (2023-11-12 21:20)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-10-01 11:04)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-11-12 21:20)
  Filologia germańska
 •  stacjonarne sem.1 (2023-12-02 11:46)
 •  stacjonarne sem.3 (2024-01-19 19:23)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-12-17 19:36)
  Finanse i rachunkowość
 •  stacjonarne sem.1 (2023-10-12 9:38)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-10-10 19:47)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-29 19:07)
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-10-13 7:42)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-11-09 20:27)
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-10-13 7:42)
  Finanse i rachunkowość studia magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2023-10-19 17:21)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.1 (2023-12-15 0:47)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-12-10 21:28)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-11-06 13:30)
 •  stacjonarne sem.7 (2023-11-06 13:31)
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-11-22 19:21)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.1 (2023-10-12 20:41)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-10-25 10:46)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-11-09 9:52)
  Jazz i muzyka estradowa spec. Edukacja Art.
 •  stacjonarne sem.1 (2023-12-12 14:03)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-12-12 14:04)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-12-12 14:04)
  Jazz i muzyka estradowa spec. Produkcja Muz. i Real. Dzw.
 •  stacjonarne sem.1 (2023-12-12 14:11)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-12-12 14:10)
  Jazz i muzyka estradowa spec. Realizacja Dzwiêku
 •  stacjonarne sem.1 (2023-12-12 14:11)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-12-12 14:11)
  Jazz i muzyka estradowa studia magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2023-11-09 9:52)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-11-09 9:52)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.1 (2023-10-30 11:33)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-09-26 9:13)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-09-26 9:13)
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-10-30 11:54)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-10-19 14:34)
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-10-30 11:54)
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-11-18 9:59)
  Pielęgniarstwo
 •  stacjonarne sem.1 (2024-01-18 10:21)
 •  stacjonarne sem.3 (2024-01-18 10:21)
 •  stacjonarne sem.5 (2024-01-18 10:21)
  Pielęgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2023-10-01 13:25)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-12-17 16:04)
 •  niestacjonarne sem.1 (2024-01-11 18:02)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-11-08 16:37)
  Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.1 (2024-01-18 10:21)
 •  stacjonarne sem.3 (2024-01-18 10:21)
 •  stacjonarne sem.5 (2024-01-18 10:21)
 •  niestacjonarne sem.1 (2024-01-18 10:21)
 •  niestacjonarne sem.3 (2024-01-18 10:21)
 •  niestacjonarne sem.5 (2024-01-18 10:21)
  Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka
 •  stacjonarne sem.1 (2024-01-08 8:56)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-12-18 15:04)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-11-22 13:09)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.1 (2023-10-23 14:12)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-10-10 12:02)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-11-06 10:35)
  Ratownictwo medyczne (weekendowe)
 •  stacjonarne weekendowe sem.1 (2024-01-18 11:32)
 •  stacjonarne weekendowe sem.3 (2023-11-14 15:45)
 •  stacjonarne weekendowe sem.5 (2023-11-12 12:52)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie
 •  stacjonarne sem.1 (2024-01-11 11:09)
 •  stacjonarne sem.3 (2023-10-13 15:57)
 •  stacjonarne sem.5 (2023-10-19 10:18)
 •  stacjonarne sem.7 (2023-11-23 11:45)
 •  niestacjonarne sem.1 (2023-11-07 18:21)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-10-07 9:50)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTERSKIE
 •  niestacjonarne sem.1 (2024-01-11 11:09)
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-12-05 18:24)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji - In¿ynierskie
 •  niestacjonarne sem.5 (2023-10-28 9:31)
 •  niestacjonarne sem.7 (2023-10-14 11:50)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji - Magisterskie SI
 •  niestacjonarne sem.3 (2023-12-05 18:24)


  Plan4WWW by TrawkaT • Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach licencjackich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2022/2023 (semestr zimowy)