Plan dla kierunku Informatyka, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2022-11-09 14:28
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
     W1, ZDINF, dr in¿. D.Raczyñski, 14C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L1, ZDINF, dr in¿. D.Raczyñski, 11C, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 14L2, ZDINF, dr in¿. D.Raczyñski, 11C, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 14W1, PSKomp, mgr in¿. M. Zynczewski, 14C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P2, PBD, mgr in¿. M. Zynczewski, 11C, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 14P3, PBD, mgr in¿. M. Zynczewski, 11C, tn, t/z: 1 3 5
       C1, ZDINF, dr in¿. D.Raczyñski, 21G, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 13L3, ZDINF, dr in¿. D.Raczyñski, 11C, tn, t/z: 1 3 5  P1, PBD, mgr in¿. M. Zynczewski, 11C, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 13  
       C1, ZDINF, dr in¿. D.Raczyñski, 21G, tn, t/z: 15 L2, ZDINF, dr in¿. D.Raczyñski, 11C, tp, t/z: 16   P2, PBD, mgr in¿. M. Zynczewski, 11C, tp, t/z: 16   
       L1, ZDINF, dr in¿. D.Raczyñski, 11C, tp, t/z: 16     P1, PBD, mgr in¿. M. Zynczewski, 11C, tn, t/z: 15   
Wtorek
 W1, Podst. probab., dr M. Ko³osowski, 14C, tzL2, JA, mgr P. Twardowska, 16G, tz, t/z: 1 2 3 4 6L1, JA, mgr P. Twardowska, 16G, tzL1, PJS, dr in¿. A. Dudek, 11C, tz, t/z: 9 10 11 12 13 14 15W1, PJS, dr in¿. A. Dudek, 6G, tz, t/z: 9 10 11 12 13 14 15L3, PSKomp, mgr in¿. M. Zynczewski, 11C, tz, t/z: 1 2 3 4 6L2, PSKomp, mgr in¿. M. Zynczewski, 11C, tzL1, PSKomp, mgr in¿. M. Zynczewski, 11C, tz, t/z: 1 2 3 4 6
   L1, Podst. probab., dr M. Ko³osowski, 12C, tzL2, PJS, dr in¿. A. Dudek, 11C, tz, t/z: 9 10 11 12 13 14 15L1, PJS, dr in¿. A. Dudek, 11C, tz, t/z: 16 W1, PJS, dr in¿. A. Dudek, 6G, tz, t/z: 16 L1, PSKomp, mgr in¿. M. Zynczewski, 11C, tz, t/z: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
     L2, PJS, dr in¿. A. Dudek, 11C, tz, t/z: 16           
Sroda
 W1, Sys. op. II, dr in¿. A. Sudo³, 14C, tz, t/z: 15L1, Sys. op. II, dr in¿. A. Sudo³, 13C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L1, PJS, dr in¿. A. Sudo³, 13C, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 14W1, Sys. op. II, dr in¿. A. Sudo³, 14C, tz, t/z: 16C2, ZDINF, dr in¿. D.Raczyñski, 4C, tp, t/z: 2L2, Sys. op. II, mgr in¿.R.Serafin, 12C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L3, Sys. op. II, mgr in¿.R.Serafin, 12C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6  
 W1, Sys. op. II, dr in¿. A. Sudo³, 14C, tn, t/z: 9 11 13L3, JA, mgr P. Twardowska, 21G, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6W1, PJS, dr in¿. A. Sudo³, 14C, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 13W1, Sys. op. II, dr in¿. A. Sudo³, 14C, tz, t/z: 14        
 W1, Sys. op. II, dr in¿. A. Sudo³, 14C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7L2, JA, mgr P. Twardowska, 21G, tz, t/z: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16L1, PJS, dr in¿. A. Sudo³, 13C, tp, t/z: 16 W1, Sys. op. II, dr in¿. A. Sudo³, 14C, tp, t/z: 10 12        
     W1, PJS, dr in¿. A. Sudo³, 14C, tn, t/z: 15 L3, PJS, dr in¿. A. Sudo³, 13C, tp, t/z: 2 4 6        
       L2, PJS, dr in¿. A. Sudo³, 13C, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 13        
       L2, PJS, dr in¿. A. Sudo³, 13C, tn, t/z: 15         
Czwartek
 L2, Podst. probab., dr M. Ko³osowski, 12C, tzL2, PBD, dr in¿. D. Halikowski, 12C, tpL3, PBD, dr in¿. D. Halikowski, 13C, tn, t/z: 1 3 5L3, Podst. probab., dr M. Ko³osowski, 12C, tz, t/z: 1 2 3 4 5  W1, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 0 Online, tz, t/z: 6 7 8 9 10 11 13W1, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 0 Online, tz, t/z: 4 5  
   L1, PBD, dr in¿. D. Halikowski, 12C, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 13      L2, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 0 Online, tz, t/z: 15W1, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 0 Online, tz, t/z: 14 15  
   L1, PBD, dr in¿. D. Halikowski, 12C, tn, t/z: 15L2, PBD, dr in¿. D. Halikowski, 12C, tn, t/z: 15      L1, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 0 Online, tz, t/z: 2    
           L1, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 0 Online, tz, t/z: 14    
           L3, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 0 Online, tz, t/z: 4    
           L2, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 0 Online, tz, t/z: 3    
           W1, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 0 Online, tz, t/z: 16    
Piatek
 W1, PBD, prof. W. Stanis³awski, 6G, tzL1, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 11C, tzL2, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 11C, tzL3, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 11C, tz, t/z: 1 2 3 4 5W1, PBD, prof. W. Stanis³awski, 6G, tz, t/z: 8      
       W1, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 6G, tz, t/z: 16W1, PBD, prof. W. Stanis³awski, 6G, tz, t/z: 10      
         W1, Arch. komp., dr in¿. J. Dudziak, 6G, tz, t/z: 1 2      
Sobota
Niedziela
Legenda
Arch. komp. = Architektura komputerów
JA = Jêzyk obcy
PBD = Podstawy Baz Danych
PJS = Programowanie w jêzykach skryptowych
PSKomp = Podstawy sieci komputerowych
Podst. probab. = Podstawy metod probabilistycznych
Sys. op. II = Systemy operacyjne II
ZDINF = Zarz¹dzanie danymi informacyjnymi