Plan dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2022-10-25 11:44
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          L2, Oooio, prof. T. Iwanek, 1E, zzW1, Zwalcz. terror, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, zzL1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 1E, zn
              L2, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 1E, zp
                 
Sobota
 L1, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 101E, zzL2, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 101E, zzW1, Kry.i krymin., mgr D. Bednarz, 101E, zz W1, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 101E, zzS1, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 101E, zzL2, Takt i tech int, T.Bukowski, 200X, zn  
 L2, Zwalcz. terror, mgr Szmigon, 201E, zzL1, Zwalcz. terror, mgr Szmigon, 105F, zz      L1, Takt i tech int, T.Bukowski, 200X, zp  
           L1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, zn  
           L2, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, zp  
           L2, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, zz, t/z: 9L1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 108F, zz, t/z: 9  
           L1, Takt i tech int, T.Bukowski, 200X, zz, t/z: 9L2, Takt i tech int, T.Bukowski, 200X, zz, t/z: 9  
Niedziela
 L1, Oooio, prof. T. Iwanek, 101E, zzW1, Oooio, prof. T. Iwanek, 101E, zzW1, Ochrona ppo¿., dr Kolmann, 101E, zzW1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 101E, zzS1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 101E, zzW1, Bezp.spo³., dr J. Kawalec, 101E, zzS1, Bezp.spo³., dr J. Kawalec, 101E, zzW1, Bezp. kult., dr J. Kawalec, 101E, zzS1, Bezp. kult., dr J. Kawalec, 101E, zzW1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 101E, zz     
Legenda
Bezp. kult. = Bezpieczeñstwo kulturowe
Bezp.spo³. = Bezpieczeñstwo spo³eczne
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kry.i krymin. = Podstawy kryminologii i kryminalistyki
Ochrona ppo¿. = Ochrona ppo¿.
Oooio = Ochrona osób, obiektów i obszarów
PCZiEZFSP = Prawa cz³owieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy s³u¿b pañstwowych
Prawo administ. = Podstawy prawa administracyjnego
Takt i tech int = Taktyka i techniki interwencji i samoobrony
Wsp.syst.polit. = Wspó³czesne systemy polityczne
Zwalcz. terror = Zwalczanie terroryzmu