Plan dla kierunku Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2022-10-05 12:04
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
     L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 102D, tzL1, podst.¿yw.RGL, mgr P. Szewczyk, 126D, tn, t/z: 11 13 15C1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 127D, tz, t/z: 1 2 3W1, Elem.prawa, dr P. Wozniak, 104G, tp, t/z: 4 6 8 10 12 
       L1, podst.¿yw.RGL, mgr P. Szewczyk, 126D, tp, t/z: 4 6 8 10 12 14C1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 127D, tn, t/z: 7 9    
       L1, podst.¿yw.RGL, mgr P. Szewczyk, 126D, tz, t/z: 5       
       C1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 127D, tn, t/z: 7 9       
       C1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 127D, tz, t/z: 1 2 3       
Wtorek
 L1, Fitness, dr E. Szura, 106X, tp, t/z: 10 12 14 16  C1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 127D, tn, t/z: 7 9L1, trening funkc., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 2 3 4 L1, Odnowa biol., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 111R, tp, t/z: 10 12
 L1, Fitness, dr E. Szura, 106X, tz, t/z: 4  C1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 127D, tz, t/z: 1 2 3L1, trening funkc., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 9 10 11 12 L1, Odnowa biol., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 111R, tp, t/z: 2 4 6
 L1, Fitness, dr E. Szura, 106X, tz, t/z: 13  W1, podst.¿yw.RGL, dr J. Rydelek-Pêk, 11D, tn, t/z: 11 13 15L1, trening funkc., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 6 7    
 L1, Fitness, dr E. Szura, 106X, tz, t/z: 15W1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 127D, tz, t/z: 1 2 3W1, podst.¿yw.RGL, dr J. Rydelek-Pêk, 11D, tp, t/z: 4 6 8 10 12 14 16       
 L1, Fitness, dr E. Szura, 106X, tp, t/z: 2W1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 127D, tn, t/z: 7 9          
Sroda
 W1, ergonomia i PP, mgr I.Szafraniec, 17D, tpL1, ergonomia i PP, mgr I.Szafraniec, 4D, tp            
Czwartek
 L1, Halowe sporty, Wrona A., mgr, 1O, tz, t/z: 1 2  C1, Psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 10X, tz, t/z: 11 13 14 15 16 W1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 0 Online, tz, t/z: 1 2 3    
 L1, Halowe sporty, Wrona A., mgr, 1O, tn, t/z: 9  W1, Psych.akt.fiz., mgr T.Kaczmarski, 10X, tp, t/z: 4 6 8 10 W1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 0 Online, tn, t/z: 5    
 L1, Halowe sporty, Wrona A., mgr, 1O, tn, t/z: 3 5  W1, Psych.akt.fiz., mgr T.Kaczmarski, 10X, tn, t/z: 7 W1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 0 Online, tn, t/z: 9    
   W1, Psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 10X, tn, t/z: 7 W1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 0 Online, tn, t/z: 9       
   W1, Psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 10X, tn, t/z: 11 13 15 W1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 0 Online, tn, t/z: 5       
   W1, Psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 10X, tp, t/z: 4 6 8 10 W1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 0 Online, tz, t/z: 1 2 3       
   W1, Psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 10X, tp, t/z: 14 16           
Piatek
 L1, Psych.akt.fiz., mgr T.Kaczmarski, 10X, tz, t/z: 14 15 16           
Sobota
Niedziela
Legenda
Elem.prawa = Elementy prawa i ochrona w³asnoœci intelektualnej
Fitness = Fitness
Gerontopsychol. = Gerontopsychologia
Halowe sporty = Halowe sporty
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Odnowa biol. = Odnowa Biologiczna
Psych.akt.fiz. = Psychologia aktywnoœci fizycznej
Psychol. spo³. = Psychologia spo³eczna
ergonomia i PP = ergonomia i pierwsza pomoc
podst.¿yw.RGL = Podstawy ¿ywienia ró¿nych grup ludnoœci
psychol.stresu = psychologia stresu i jakoœci ¿ycia
trening funkc. = trening funkcjonalny