Plan dla kierunku Filologia germańska, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2022-12-01 17:40
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
           S1, Sem. wyb., prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12W1, Podstawy dyd., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 0 Online, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Wtorek
            W1, Ped., mgr G.Kulik, 0 Online, tz, t/z: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13  
            W1, Ped., mgr G.Kulik, 206F, tz, t/z: 14 15 16  
Sroda
             W1, Dyd. i met. , dr Monika Witt, prof. PWSZ, 0 Online, tz, t/z: 1 2  
             W1, Dyd. i met. , dr Monika Witt, prof. PWSZ, 0 Online, tz, t/z: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
Czwartek
            W1, Ps, mgr T.Kaczmarski, 0 Online, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13  
            W1, Ps, mgr T.Kaczmarski, 206F, tz, t/z: 14 15 16  
Piatek
Sobota
 L1, PNJN konw., mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tz, t/z: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 14 15 16 91L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 14 15 16 91L1, Dyd. i met. , dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tn, t/z: 9L1, PNJN gram. pr., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 205F, tp, t/z: 16S1, Sem. wyb., prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, t/z: 1 L1, PNJN pis., dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tz, t/z: 7  
     L1, PNJN pis., dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 7 91W1, Dyd. i met. , dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tp, t/z: 91L1, PNJN spr. zint., dr Beata Giblak, 207F, tp, t/z: 91     
     L1, PNJN pis., dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tz, t/z: 10 11 14 15 16L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tn, t/z: 3 L1, PNJN gram. pr., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 205F, tz, t/z: 3   
        L1, PNJN spr. zint., dr Beata Giblak, 207F, tz, t/z: 4 5 7 8 9 10 11 14 15L1, PNJN gram. pr., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 104F, tz, t/z: 14 15  
        W1, Dyd. i met. , dr Monika Witt, prof. PWSZ, 205F, tn, t/z: 1 W1, Dyd. i met. , dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tp, t/z: 16    
           L1, PNJN gram. pr., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 205F, tz, t/z: 10 11  
           L1, PNJN gram. pr., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 205F, tz, t/z: 4 5  
           S1, Sem. wyb., prof. Wojciech Kunicki, 205F, tp, t/z: 2   
           W1, Podstawy dyd., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tn, t/z: 9   
           L1, PNJN pis., dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tz, t/z: 7    
Niedziela
 L1, PNJO Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 207F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 7 91L1, Dyd. i met. , dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 14 91L1, Lit. pop. niem., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 14 15 16 91L1, Przyg. przedsz., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 91    
   L1, PNJO Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 207F, tp, t/z: 8L1, PNJN pis., dr Monika Witt, prof. PWSZ, 205F, tz, t/z: 15  W1, Podstawy dyd., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tp, t/z: 16     
     L1, Dyd. i met. , dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tp, t/z: 16  L1, Dyd. i met. , dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tn, t/z: 15L1, PNJN konw., mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tz, t/z: 15    
         L1, Przyg. przedsz., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tp, t/z: 14L1, Lit. pop. niem., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tp, t/z: 14     
Legenda
Dyd. i met. = Dydaktyka i metodyka nauczania jêz. niem.
KiLn = Kultura i literatura niemieckojêzyczna
Lit. pop. niem. = Literatura popularna niemieckojêzyczna
PNJN gram. pr. = PNJN gramatyka praktyczna
PNJN konw. = PNJN konwersacje
PNJN pis. = PNJN pisanie
PNJN spr. zint. = PNJN sprawnoœci zintegrowane
PNJO Jêz. ang. = PNJO jêz. angielski
Ped. = Pedagogika
Podstawy dyd. = Podstawy dyd.
Przyg. przedsz. = Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauki na etapie przedszkolnym
Ps = Psychologia
Sem. wyb. = Seminarium wyb.