Plan dla kierunku Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2022-09-26 13:45
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
     L1, Technol. ¯iT, dr M. Misiarz, 9D, tn, t/z: 15L1, Znaczenie ¿yw., mgr P. Szewczyk, 126D, tn, t/z: 11 13 15S1, Seminarium dyp., mgr P. Szewczyk, 126D, tz, t/z: 5 
     L1, Technol. ¯iT, dr M. Misiarz, 9D, tn, t/z: 11 13L1, Znaczenie ¿yw., mgr P. Szewczyk, 126D, tn, t/z: 5W1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 127D, tn, t/z: 7 9 
     L1, Technol. ¯iT, dr M. Misiarz, 9D, tp, t/z: 4 6 8 10 12W1, Znaczenie ¿yw., mgr P. Szewczyk, 126D, tp, t/z: 10 12 14S1, Seminarium dyp., mgr P. Szewczyk, 126D, tn, t/z: 11 13 15 
     L1, Technol. ¯iT, dr M. Misiarz, 9D, tn, t/z: 5W1, Znaczenie ¿yw., mgr P. Szewczyk, 126D, tp, t/z: 4 6S1, Seminarium dyp., mgr P. Szewczyk, 126D, tp, t/z: 8 
          L1, Znaczenie ¿yw., mgr P. Szewczyk, 126D, tp, t/z: 8W1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 127D, tz, t/z: 1 2 3 
Wtorek
 L1, Pods.Przeds.iZ, Halikowska A., dr in¿., 209A, tp, t/z: 14W1, Przyg. motor., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 9 10 11 12L1, Przyg. motor., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 6 7   C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 127D, tn, t/z: 7 9 
 L1, Pods.Przeds.iZ, Halikowska A., dr in¿., 209A, tn, t/z: 1 3 7 9 11 13 W1, Przyg. motor., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 6 7L1, Przyg. motor., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 2 3 4   C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 127D, tz, t/z: 1 2 3 
    W1, Przyg. motor., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 2 3 4L1, Przyg. motor., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 9 10 11 12       
Sroda
 W1, Analiza wydoln., dr R. Palacz, 111X, tzL1, Analiza wydoln., dr R. Palacz, 111X, tzL1, Periodyzacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 2 3 4W1, Periodyzacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 2 3 4       
    L1, Periodyzacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 6 7W1, Periodyzacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 6 7       
    L1, Periodyzacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 9 10 11 12L1, Periodyzacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, t/z: 9       
Czwartek
  W1, Technol. ¯iT, dr M. Misiarz, 11D, tp, t/z: 16W1, Technol. ¯iT, dr M. Misiarz, 13D, tp, t/z: 4 6 8 10 14 16L1, Gry zespo³owe, mgr M. Dykta, 1O, tz         
   W1, Technol. ¯iT, dr M. Misiarz, 13D, tn, t/z: 1            
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Analiza wydoln. = Analiza i diagnostyka wydolnoœci
Gry zespo³owe = Gry zespo³owe
Periodyzacja = Periodyzacja w treningu przygotowania motorycznego
Pods.Przeds.iZ = Podstawy przedsiêbiorczoœci i zasady prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Przyg. motor. = Przygotowanie motoryczne
Psychol. zab. = Psychologia zaburzeñ od¿ywiania i oty³oœci
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Technol. ¯iT = Technologia ¿ywienia i towaroznastwo
Znaczenie ¿yw. = Znaczenie w¿ywienia w przygotowaniu motorycznym