Plan dla kierunku Kosmetologia, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2022-10-05 13:13
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, Sens. i aroma., dr B.Pasker, 124D, tzW1, Sens. i aroma., dr B.Pasker, 13D, tzW1, Kosm.specjalist, dr M. Rogó¿, 17D, tzL2, Sens. i aroma., dr B.Pasker, 124D, tz        
Wtorek
 W1, Dermat., dr K. Kaaz, 13D, tpL1, Dermat., dr K. Kaaz, 108D, tpL2, Dermat., dr K. Kaaz, 108D, tp  L1, Pods.Przeds.iZ, dr M. Targowicz, 112D, tpW1, Podst.alergol., prof. T.Kokot, 13D, tzC1, Podst.alergol., prof. T.Kokot, 126D, tpS1, Metodol. badañ, prof. T.Kokot, 126D, tp
         L2, Pods.Przeds.iZ, dr M. Targowicz, 112D, tn      
Sroda
 L2, Kosm.specjalist, mgr A.Stasieñko-T³uczek, 103R, tzL1, Kosm.specjalist, mgr A.Stasieñko-T³uczek, 103R, tzL1, Wiza¿ i styl., mgr M.Podbor¹czyñska, 101R, tp    
     L2, Wiza¿ i styl., mgr M.Podbor¹czyñska, 101R, tp        
Czwartek
Piatek
 W1, Prawo med..., mec. Ewelina Czepil, 108D, tz, t/z: 7    W1, Prawo med..., mec. Ewelina Czepil, 108D, tp, t/z: 8 10      
        W1, Prawo med..., mec. Ewelina Czepil, 108D, tp, t/z: 14      
        W1, Prawo med..., mec. Ewelina Czepil, 108D, tp, t/z: 4      
Sobota
Niedziela
Legenda
Dermat. = Dermatologia
Kosm.specjalist = Kosmetologia specjalistyczna
Metodol. badañ = Metodologia badañ
Pods.Przeds.iZ = Podstawy przedsiêbiorczoœci i zasady prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Podst.alergol. = Podstawy alergologii
Prawo med... = Prawo medyczne i aspekty prawa w us³ugach kosmetycznych
Sens. i aroma. = Sensoryka i aromaterapia
Wiza¿ i styl. = Wiza¿ i stylizacja