Plan dla kierunku Informatyka, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2022-11-02 18:42
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
 W1, Fiz., dr K. Stefañczyk, 19G, tnW1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 19G, tn, t/z: 1 3 7 9 11 13 15L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 6G, tzL2, JA, mgr M. Czarnobrewy, 6G, tzL4, Fiz., dr K. Stefañczyk, 1004D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 14W1, BHP, mgr A.Górska, 19G, tz, t/z: 1  
 C1, Fiz., dr K. Stefañczyk, 21G, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 14W1, Przed. wyb., dr E.Smolka-Drewniak, 19G, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 14C2, Fiz., dr K. Stefañczyk, 21G, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 14L3, Fiz., dr K. Stefañczyk, 1004D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 14L2, Fiz., dr K. Stefañczyk, 1004D, tnW1, Samorz. i p.lok, Samorz¹d studencki, 19G, tp, t/z: 2   
 W1, Fiz., dr K. Stefañczyk, 19G, tp, t/z: 16C1, Fiz., dr K. Stefañczyk, 21G, tp, t/z: 16W1, Przed. wyb., dr E.Smolka-Drewniak, 19G, tp, t/z: 16W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 19G, tp, t/z: 16C2, Fiz., dr K. Stefañczyk, 21G, tp, t/z: 16 L1, Fiz., dr K. Stefañczyk, 1004D, tnL1, Fiz., dr K. Stefañczyk, 1004D, tp, t/z: 16L2, Fiz., dr K. Stefañczyk, 1004D, tp, t/z: 16      
       L3, Fiz., dr K. Stefañczyk, 1004D, tp, t/z: 16L4, Fiz., dr K. Stefañczyk, 1004D, tp, t/z: 16        
Sroda
   L1, Programowanie, dr hab. in¿. J.Sadecki, 11C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L2, Programowanie, dr hab. in¿. J.Sadecki, 11C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L3, Programowanie, dr hab. in¿. J.Sadecki, 11C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L4, Programowanie, dr hab. in¿. J.Sadecki, 11C, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
Czwartek
 W1, Programowanie, dr in¿. D. Halikowski, 19G, tzW1, Analiza mat., dr A. Szpara, 19G, tpC2, Analiza mat., dr A. Szpara, 21G, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 13W1, Mat.elem., dr A. Szpara, 19G, tzL2, PSK, mgr in¿.R.Serafin, 112D, tz, t/z: 8L2, PSK, mgr in¿.R.Serafin, 11C, tz, t/z: 1 2 3 4 5L4, PSK, mgr in¿.R.Serafin, 11C, tz, t/z: 1 2 3 4 5  
   W1, Analiza mat., dr A. Szpara, 19G, tn, t/z: 15 C1, Analiza mat., dr A. Szpara, 21G, tp  L2, PSK, mgr in¿.R.Serafin, 12C, tz, t/z: 9 10 11 13 14 15 16L4, PSK, mgr in¿.R.Serafin, 11C, tz, t/z: 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16C1, Programowanie, dr in¿. D. Halikowski, 4C, tz, t/z: 1 2 3 4 5  
     C2, Analiza mat., dr A. Szpara, 21G, tn, t/z: 15C1, Analiza mat., dr A. Szpara, 21G, tn, t/z: 15  L2, PSK, mgr in¿.R.Serafin, 12C, tz, t/z: 6 7C1, Programowanie, dr in¿. D. Halikowski, 4C, tz, t/z: 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16    
         C2, Programowanie, dr in¿. D. Halikowski, 4C, tz      
         L1, PSK, dr in¿. T. Pi³ot, 11C, tz      
Piatek
 L4, JA, mgr P. Twardowska, 16G, tp, t/z: 14 16L3, JA, mgr P. Twardowska, 16G, tzW1, PSK, dr in¿. L. Sieniawski, 19G, tzL4, JA, mgr P. Twardowska, 16G, tzW1, PSK, dr in¿. L. Sieniawski, 19G, tz, t/z: 3      
 L3, JA, mgr P. Twardowska, 16G, tn, t/z: 11 15    L3, PSK, dr in¿. L. Sieniawski, 12C, tzL3, PSK, dr in¿. L. Sieniawski, 12C, tn, t/z: 5      
         L3, PSK, dr in¿. L. Sieniawski, 12C, tn, t/z: 9      
         W1, PSK, dr in¿. L. Sieniawski, 19G, tz, t/z: 15      
Sobota
Niedziela
Legenda
Analiza mat. = Analiza matematyczna
BHP = BHP
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Fiz. = Fizyka
JA = Jêzyk obcy
Mat.elem. = Matematyka elementarna
PSK = Podstawy systemów komputerowych
Programowanie = Programowanie
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
Samorz. i p.lok = Samorzad i polityka lokalna