Plan dla kierunku Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2023-01-19 7:32
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
L1, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 16L8, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, t/z: 14  
L5, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 1       
L4, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 14       
L8, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13       
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 11       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 5       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 12       
L8, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 6       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 1       
L6, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 16       
L7, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 11       
L7, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 13       
L6, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 8       
L5, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 11       
L4, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 16       
L3, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 13       
L2, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 10       
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 7       
L8, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 15       
L7, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 3       
L6, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 10       
L2, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 6       
L8, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 10       
L7, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 9       
L6, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 1       
L5, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 13       
L3, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 15       
L2, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 16       
L1, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 14       
L3, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 9       
L4, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 10       
L5, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 15       
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 2       
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7       
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8       
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 9       
L4, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 2       
L8, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 11       
L7, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 7       
L6, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 13       
Wtorek
L8, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 12L8, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, t/z: 14  
L1, PZdr, mgr Anna Ko³odziej, 1Sz1, tz, t/z: 13       
L8, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, t/z: 2       
L7, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, t/z: 15       
L4, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, t/z: 12       
L8, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 15       
L7, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 11       
L6, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 16       
L5, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 1       
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 7       
L6, PZdr, mgr Anna Ko³odziej, 1Sz1, tz, t/z: 4       
L4, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, t/z: 2       
L1, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 16       
L2, PZdr, mgr Anna Ko³odziej, 6SzG, tz, t/z: 14       
L5, PZdr, mgr Anna Ko³odziej, 1Sz1, tz, t/z: 9       
L3, PZdr, mgr Anna Ko³odziej, 1Sz1, tz, t/z: 3       
L7, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 13       
L6, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 8       
L5, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 11       
L4, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 16       
L4, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 14       
L3, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 13       
L2, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 10       
L6, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, t/z: 1       
L8, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 11       
L7, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 7       
L3, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, t/z: 15       
L6, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 13       
L5, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 15       
L4, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 10       
L3, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 9       
L2, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 8       
L4, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 7       
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 9       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 12       
L8, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 6       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 1       
L8, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13       
L7, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 3       
L6, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 10       
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 2       
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 11       
L2, POZ, mgr Beata Strzelec, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 6       
Sroda
L3, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 16 W1, ChWiPI, prof. E. Zió³ko, 0 Online, tp, t/z: 12 14 16W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, tp, t/z: 12 14  
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 1  W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, tp, t/z: 10   
L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 7       
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7       
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8       
L8, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 13       
L8, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 15       
L7, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 11       
L7, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 3       
L6, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 16       
L6, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 10       
L8, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 6       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 12       
L7, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 13       
L6, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 8       
L5, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 11       
L4, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 16       
L1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 13       
L7, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 15       
L5, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 9       
L4, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 12       
L2, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 14       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 5       
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 1       
L5, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 2       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 6       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 3       
L7, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 9       
L6, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 1       
L5, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 13       
L3, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 15       
L2, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 16       
L1, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 14       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 9       
L5, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 15       
L4, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 10       
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 14       
L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 13       
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 10       
L3, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 11       
L1, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 9       
L4, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 2       
L8, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 11       
L7, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 7       
L6, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 13       
Czwartek
L8, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 16       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 1       
L8, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 6       
L8, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 15       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 5       
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 10       
L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 13       
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 14       
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 1       
L6, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 16       
L7, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 11       
L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 7       
L4, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 16       
L5, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 11       
L6, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 8       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 91       
L1, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 14       
L5, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 15       
L4, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 10       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 9       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 6       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 3       
L7, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 9       
L6, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 13       
L7, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 7       
L8, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 11       
L4, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 2       
L6, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 1       
L5, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 13       
L3, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 15       
L2, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 16       
L7, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 3 L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 11      
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 9 L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 9      
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 8 L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 2      
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 11 L6, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 10      
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 7 L7, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 3      
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 2 L8, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13      
L6, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 10 L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7      
L8, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 13 L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8      
Piatek
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 91       
L7, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, t/z: 88       
L6, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 16       
L8, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 16       
L7, PiPP, mgr Bo¿ena Kochañska, 2132A, tz, t/z: 16       
Sobota
Niedziela
L5, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, t/z: 88       
L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, t/z: 98       
L2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 110A, tz, t/z: 99       
Legenda
ChWiPI = Choroby wewnêtrzne i pielêgniarstwo internistyczne
ChiPCh = Chirurgia i pielêgniarstwo chirurgiczne
NiPN = Neurologia i pielêgniarstwo neurologiczne
POZ = Podstawowa opieka zdrowotna
PZdr = Promocja zdrowia
PiPP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne