Plan dla kierunku Filologia angielska, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2022-11-14 15:46
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   S1, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 206F, tz, t/z: 15 16S2, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 206F, tz, t/z: 1          
   S1, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 206F, tz, t/z: 1S2, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 0 Online, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
   S1, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 0 Online, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12S2, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 0 Online, tz, t/z: 14          
   S1, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 0 Online, tz, t/z: 14S2, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 206F, tz, t/z: 15 16          
Wtorek
   L2, Pods.Przeds.iZ, dr J. Szczepañska, 107F, tp, t/z: 4 6 8 10 12 14 16L2, PNJA - Pis.ak., dr Alina Bryll, 106F, tzL2, Pr.jêz.ang.biz., dr Alina Bryll, 106F, tzL1, PNJA - Pis.ak., dr M.Kamiñska, 205F, tzS1, Sem. dypl., dr M.Kamiñska, 205F, tz    
    L2, Pods.Przeds.iZ, dr J. Szczepañska, 107F, tz, t/z: 3L1, Pods.Przeds.iZ, dr J. Szczepañska, 107F, tp, t/z: 4 6 8 10 12 14 16L1, PNJA-Gr.pr., mgr Sebastian Zatylny, 104F, tzL2, PNJA-Gr.pr., mgr Sebastian Zatylny, 104F, tz      
     L1, Pods.Przeds.iZ, dr J. Szczepañska, 107F, tz, t/z: 3           
Sroda
Czwartek
 L2, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 205F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16L1, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 205F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16L2, T. komp. t³um., dr Iwona Sikora, 106F, tzL1, PNJA-Kon., dr Iwona Sikora, 106F, tzL2, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tz, t/z: 15L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tz, t/z: 15    
   L2, Tr. pr.prz. pis, dr Iwona Sikora, 106F, tzL1, Gr. kontr., dr hab. Marcin Walczyñski, prof. PWSZ, 107F, tzL2, Tr. pr. prz ust, dr hab. Marcin Walczyñski, prof. PWSZ, 107F, tzL2, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tn, t/z: 13L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11    
         L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11      
Piatek
 S2, Sem. dypl., dr hab. Marcin Walczyñski, prof. PWSZ, 0 Online, tn, t/z: 3 5 7 9 11 15            
 S2, Sem. dypl., dr hab. Marcin Walczyñski, prof. PWSZ, 206F, tz, t/z: 2S2, Sem. dypl., dr hab. Marcin Walczyñski, prof. PWSZ, 206F, tz, t/z: 2          
Sobota
Niedziela
Legenda
Gr. kontr. = Gramatyka kontrastywna
PNJA - Pis.ak. = PNJA - Pisanie akademickie
PNJA Spr. Zin. = PNJA sprawnoœci zintegrowane
PNJA-Gr.pr. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego- Gramatyka praktyczna
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Konwersacje
Pods.Przeds.iZ = Podstawy przedsiêbiorczoœci i zasady prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Pr.jêz.ang.biz. = Praktyczny Jêzyk angielski w biznesie
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe
Sem. wyb. = Seminarium wyb.
T. komp. t³um. = Technologie komputerowe dla t³umaczy
Tr. pr. prz ust = Translatoryka praktyczna: przek³ad ustny
Tr. pr.prz. pis = Translatoryka praktyczna: przek³ad pisemny