Plan dla kierunku ARCHITEKTURA IN¯YNIERSKIE, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2022-09-30 21:19
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 13L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 21G, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L1, Elem.komp.arch., mgr R.Szymoñczyk, 22G, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15C1, Matem., dr A. Szpara, 22G, tz, t/z: 4   W1, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 0 Online, tn, t/z: 5 7 9 11 13  
  W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tn, t/z: 15          W1, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 0 Online, tp, t/z: 2  
Wtorek
 W1, Materia³. bud., dr P.Opa³ka, 16G, tn, t/z: 1 3W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 22G, tp, t/z: 8 10 12C1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 22G, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12P1, Ergon. w arch., mgr E.Matras, 21G, tn, t/z: 3 7 9 11 13W1, Materia³. bud., dr P.Opa³ka, 0 Online, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 0 Online, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12  
 W1, Materia³. bud., dr P.Opa³ka, 16G, tp, t/z: 8 10 12 14 16  C1, Matem., dr A. Szpara, 22G, tz, t/z: 13 14 15  W1, BHP, mgr A.Górska, 19G, tz, t/z: 1  
 W1, Materia³. bud., dr P.Opa³ka, 16G, tn, t/z: 7 9 11 13L1, Materia³. bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tn, t/z: 7 9 11 13 15C1, Matem., dr A. Szpara, 22G, tn, t/z: 3 7 9 11         
  W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 22G, tp, t/z: 2 4 6 C1, Matem., dr A. Szpara, 22G, tz, t/z: 16         
Sroda
            W1, Elem.komp.arch., mgr R.Szymoñczyk, 0 Online, tn, t/z: 3 5 7 9 11 13W1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 0 Online, tn, t/z: 3 5 7 9 11 13W1, Hist.KiS st., prof. M. Korpa³a, 0 Online, tn, t/z: 3 5 7 9 11 13  
Czwartek
   W1, Matem., dr A. Szpara, 19G, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 13P1, Elem.komp.arch., mgr R.Szymoñczyk, 22G, tzW1, Mat.elem., dr A. Szpara, 19G, tz  C1, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 114G, tp, t/z: 8 10 14 
   W1, Elem.komp.arch., mgr R.Szymoñczyk, 22G, tp, t/z: 4 6 8 10            
   W1, Elem.komp.arch., mgr R.Szymoñczyk, 22G, tn, t/z: 15W1, Matem., dr A. Szpara, 19G, tn, t/z: 15            
Piatek
 L1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 15 16         
 W1, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 114G, tp, t/z: 8 10 L1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 1         
 W1, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 114G, tz, t/z: 2L1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 14         
 W1, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 114G, tp, t/z: 14L1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 2         
 W1, Hist.KiS st., prof. M. Korpa³a, 114G, tz, t/z: 11L1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 3 4 5 7         
 W1, Hist.KiS st., prof. M. Korpa³a, 114G, tz, t/z: 7L1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tn, t/z: 9 11         
 W1, Hist.KiS st., prof. M. Korpa³a, 114G, tz, t/z: 4             
 W1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 114G, tz, t/z: 9             
 W1, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 114G, tn, t/z: 3 5             
Sobota
 C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 19G, tz, t/z: 4 5 7 8C2, Matem., dr A. Szpara, 21G, tzL2, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz   
 C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 19G, tz, t/z: 11          
  L2, Rys. arch., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 16          
  C2, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 19G, tp, t/z: 10 14          
  C2, Hist.arch. pow., prof. J.Lewicki, 19G, tp, t/z: 2          
   W1, BHP, mgr A.Górska, 21G, tz, t/z: 1          
Niedziela
  P2, Elem.komp.arch., mgr R.Szymoñczyk, 21G, tzL2, Materia³. bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tp, t/z: 4 8 10 14 16L2, Elem.komp.arch., mgr R.Szymoñczyk, 16G, tzL2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 16G, tz   
     P2, Ergon. w arch., mgr E.Matras, 8G, tn, t/z: 1 5 7 11         
     P2, Ergon. w arch., mgr E.Matras, 8G, tp, t/z: 2         
Legenda
BHP = BHP
Elem.komp.arch. = Elementy kompozycji w architekturze
Ergon. w arch. = Ergonomia w architekturze
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Geom.wykr. = Geometria wykreœlna
Hist.KiS st. = Historia kultury i sztuki staro¿ytnej
Hist.arch. pow. = Historia architektury powszechnej
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Mat.elem. = Matematyka elementarna
Matem. = Matematyka
Materia³. bud. = Materia³oznawstwo budowlane
Rys. arch. = Rysunek architektoniczny