Plan dla kierunku Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb niestacjonarny, semestr 5 z dnia 2023-01-03 11:20
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
         W1, PM, mec. Ewelina Czepil, 108D, zz, t/z: 5W1, OP, mgr Monika Nowakowska - Bañcarz, 101A, zz, t/z: 2 
         W1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 126D, zz, t/z: 7W1, OP, mgr Monika Nowakowska - Bañcarz, 101A, zz, t/z: 93 
         W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 1A, zz, t/z: 93W1, OP, mgr Monika Nowakowska - Bañcarz, 101A, zz, t/z: 97 
         S2, Sem. dypl., mgr Ma³gorzata G¹dek, 5D, zp, t/z: 6W1, OP, mgr Monika Nowakowska - Bañcarz, 13D, zz, t/z: 99 
          C1, PReh, dr Beata Skolik, 6SzG, zz, t/z: 88W1, PM, mec. Ewelina Czepil, 1A, zz, t/z: 3
          S2, Sem. dypl., mgr Ma³gorzata G¹dek, 1A, zp, t/z: 8W1, PM, mec. Ewelina Czepil, 1A, zz, t/z: 6
          W1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 0 Online, zz, t/z: 1W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 0 Online, zz, t/z: 9 
          S2, Sem. dypl., mgr Ma³gorzata G¹dek, 5D, zp, t/z: 4S2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 1A, zz, t/z: 4 
          W1, PReh, dr Beata Skolik, 1A, zz, t/z: 2W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 13D, zn, t/z: 5 
          S1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 1A, zz, t/z: 4W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 13D, zn, t/z: 3  
          W1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 126D, zz, t/z: 3 W1, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 101A, zz, t/z: 91
          S1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 1A, zz, t/z: 6S2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 1A, zz, t/z: 6W1, PM, mec. Ewelina Czepil, 17D, zz, t/z: 7 8
          W1, PReh, dr Beata Skolik, 1A, zz, t/z: 97W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zz, t/z: 7   
          W1, PReh, dr Beata Skolik, 1A, zz, t/z: 99     
           W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 101A, zz, t/z: 91   
Sobota
 C2, PReh, dr Beata Skolik, 6SzG, zz, t/z: 95C3, PReh, dr Beata Skolik, 6SzG, zz, t/z: 88S1, Sem. dypl., mgr Ma³gorzata Hoc, 1A, zz, t/z: 93 
 C2, PReh, dr Beata Skolik, 6SzG, zz, t/z: 88W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 17D, zz, t/z: 2W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 101A, zz, t/z: 8C2, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 8C1, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 6
 W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 0 Online, zz, t/z: 9W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, t/z: 9 W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 0 Online, zz, t/z: 5C3, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 4
 W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, zz, t/z: 7 W1, AiPwZ¯, lek.med. M. £abuz-Margol, 101A, zz, t/z: 4W1, AiPwZ¯, lek.med. M. £abuz-Margol, 101A, zz, t/z: 2W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, t/z: 3C3, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 8
  C3, PReh, dr Beata Skolik, 6SzG, zz, t/z: 97C1, PReh, dr Beata Skolik, 6SzG, zz, t/z: 97 C1, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 2 
  W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 103D, zz, t/z: 8W1, PGiPPG, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17D, zz, t/z: 8W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zn, t/z: 1 3C1, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 4   
  W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 103D, zz, t/z: 2  W1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 17D, zz, t/z: 6W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, t/z: 7   
  W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 103D, zp, t/z: 4 6W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 0 Online, zz, t/z: 7C2, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 4W1, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 101A, zz, t/z: 2C2, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 6  
    W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 0 Online, zz, t/z: 3W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zn, t/z: 5 7C3, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 6    
    W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 0 Online, zz, t/z: 1         
    W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, zz, t/z: 5          
    W1, AiPwZ¯, lek.med. M. £abuz-Margol, 101A, zz, t/z: 6          
Niedziela
 S2, Sem. dypl., mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1A, zz, t/z: 7S2, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 101A, zz, t/z: 7C1, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 108D, zz, t/z: 97  
 S1, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 101A, zz, t/z: 7S1, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 101A, zz, t/z: 5C3, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 99C1, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 99
 S2, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 101A, zz, t/z: 5S1, Sem. dypl., mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1A, zz, t/z: 7      
 S1, Sem. dypl., mgr B. Czerny, 1A, zz, t/z: 5S2, Sem. dypl., mgr B. Czerny, 1A, zz, t/z: 5      
  S2, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 101D, zz, t/z: 9S2, Sem. dypl., mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 1A, zz, t/z: 3     
  S1, Sem. dypl., mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 101A, zz, t/z: 9S1, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 101D, zz, t/z: 9     
  S1, Sem. dypl., mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 1A, zz, t/z: 3C3, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 108D, zz, t/z: 97      
  W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, t/z: 4 C2, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 95      
  W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, t/z: 6 W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 0 Online, zz, t/z: 6W1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 0 Online, zz, t/z: 6      
  W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, t/z: 8  C2, JM, lek. med. Emilia Ko³odziej, 1A, zz, t/z: 99      
  W1, PGiPPG, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 101A, zz, t/z: 99            
    W1, PReh, dr Beata Skolik, 2A, zz, t/z: 95          
Legenda
AiPwZ¯ = Anestezjologia i pielêgniarstwo w ¿agro¿eniu ¿ycia
BNwP = Badania naukowe w pielêgniarstwie
ChiPCh = Chirurgia i pielêgniarstwo chirurgiczne
GiPG = Geriatria i pielêgniarstwo geriatryczne
JM = Jêzyk migowy
OP = Opieka paliatywna
PGiPPG = Po³o¿nictwo, ginekologia i piel. po³o¿niczo-ginekologic
PM = Prawo medyczne
PReh = Postawy rehabilitacji
PiPP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe