Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2023-01-19 12:03
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 C1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, prof. PWSZ , 210A, znW1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, prof. PWSZ , 210A, zzP1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, prof. PWSZ , 210A, zzW1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 210A, znC1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 210A, znP1, infor. rachun, Halikowska A., dr in¿., 210A, zp
 W1, Fin.pub., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, prof. PWSZ , 210A, zp    W1, Bank., Halikowska A., dr in¿., 210A, zpW1, Bank., Halikowska A., dr in¿., 210A, zz, t/z: 9P1, Bank., Halikowska A., dr in¿., 210A, zpP1, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 210A, zn, t/z: 3 5 7
 W1, Fin.pub., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, prof. PWSZ , 210A, zz, t/z: 9C1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, prof. PWSZ , 210A, zz, t/z: 9    W1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 210A, zz, t/z: 9C1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 210A, zz, t/z: 9W1, infor. rachun, Halikowska A., dr in¿., 210A, zpW1, infor. rachun, Halikowska A., dr in¿., 210A, zz, t/z: 9P1, Bank., Halikowska A., dr in¿., 210A, zz, t/z: 9P1, infor. rachun, Halikowska A., dr in¿., 210A, zz, t/z: 9P1, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 210A, zz, t/z: 9
                 
Niedziela
 L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 210A, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7W1, Statys., prof. M. Czeka³a, 210A, zn, t/z: 1 3 5L1, Statys., prof. M. Czeka³a, 210A, zn, t/z: 1 3 5     
   L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 210A, zz, t/z: 8P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 210A, zpL1, Statys., prof. M. Czeka³a, 210A, zp, t/z: 6 8       
     P1, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 210A, zz, t/z: 7          
     P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 210A, zz, t/z: 9           
Legenda
Bank. = BankowoϾ
Fin.pub. = Finanse publiczne
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Rach. finans = Rachunkowoœc finansowa
Rach. poda = Rachunkowosc podatkowa
Statys. = Statystyka
ZAKWF = zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach
infor. rachun = Informatyzacja rachunkowoœci