Plan dla kierunku Filologia germańska, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2022-12-01 17:40
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
           S1, Sem. dypl., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 0 Online, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12L1, J. niem., w biz, dr Monika Witt, prof. PWSZ, 0 Online, tz, t/z: 1 2  
             L1, J. niem., w biz, dr Monika Witt, prof. PWSZ, 0 Online, tz, t/z: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
Wtorek
Sroda
            L1, ST biz. i praw., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 0 Online, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
Czwartek
             W1, Dyd. jêz. mniej, dr Monika Witt, prof. PWSZ, 0 Online, tz, t/z: 1 2  
             W1, Dyd. jêz. mniej, dr Monika Witt, prof. PWSZ, 0 Online, tz, t/z: 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14  
Piatek
Sobota
 L1, PNJN konw., dr Beata Giblak, 207F, tp, t/z: 91L1, PNJN gram. pr., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 104F, tz, t/z: 1 2 91L1, Transl. prakt., prof. Wojciech Kunicki, 6F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 14 15 16 91L1, J. niem., w biz, dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tp, t/z: 16L1, PNJN konw., dr Beata Giblak, 207F, tn, t/z: 3L1, Sem. dypl., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tp, t/z: 16   
  L1, J. niem., w biz, dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tp, t/z: 16  L1, Dyd. jêz. mniej, dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tz, t/z: 10 11 14 15 L1, Sem. dypl., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tp, t/z: 91   
  L1, PNJN spr. zint., dr Beata Giblak, 207F, tz, t/z: 3 4 5 7 8 9 10 11 14 15  W1, Dyd. jêz. mniej, dr Monika Witt, prof. PWSZ, 205F, tz, t/z: 2 L1, PNJN konw., dr Beata Giblak, 207F, tz, t/z: 4 5 7 8 9 10 11 14 15   
       L1, Dyd. jêz. mniej, dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tz, t/z: 3 4 5 7 8       
       L1, Transl. prakt., prof. Wojciech Kunicki, 6F, tz, t/z: 1W1, Dyd. jêz. mniej, dr Monika Witt, prof. PWSZ, 205F, tz, t/z: 1     
       L1, PNJN Pis. akad., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tp, t/z: 91L1, PNJN gram. pr., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 104F, tp, t/z: 91      
Niedziela
   L1, PNJN Pis. akad., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 14 15 16 91L1, PNJN gram. pr., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 104F, tn, t/z: 3        
     L1, PNJN gram. pr., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 104F, tz, t/z: 16        
     L1, PNJN gram. pr., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 104F, tz, t/z: 1 91        
     L1, PNJN gram. pr., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 104F, tn, t/z: 7        
     L1, Podst.pr. i D.G, dr J. Szczepañska, 6F, tp, t/z: 2        
     L1, Podst.pr. i D.G, dr J. Szczepañska, 6F, tp, t/z: 10        
     L1, Podst.pr. i D.G, dr J. Szczepañska, 6F, tp, t/z: 4        
     L1, ST biz. i praw., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 104F, tz, t/z: 8 9         
     L1, Podst.pr. i D.G, dr J. Szczepañska, 6F, tp, t/z: 14         
     L1, PNJN gram. pr., mgr Ma³gorzata Kurpiel, 104F, tn, t/z: 15L1, Dyd. jêz. mniej, dr Monika Witt, prof. PWSZ, 205F, tn, t/z: 15       
Legenda
Dyd. jêz. mniej = Dydaktyka jêzyka niemieckiego jako jêzyka mniejszoœci
J. niem., w biz = Jêzyk niemiecki w biznesie
PNJN Pis. akad. = PNJN Pisanie akademickie
PNJN gram. pr. = PNJN gramatyka praktyczna
PNJN konw. = PNJN konwersacje
PNJN spr. zint. = PNJN sprawnoœci zintegrowane
Podst.pr. i D.G = Podstawy przedsiêbiorczoœci i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
ST biz. i praw. = Specjalistyczna terminologia biznesowa i prawnicza
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe
Transl. prakt. = Translatoryka praktyczna - przek³ad ustny