Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne (weekendowe), tryb stacjonarny weekendowy, semestr 1 z dnia 2022-11-28 6:55
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
          W1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 0 Online, zz, t/z: 11W1, Inform. i biost, dr in¿. A. Dudek, 0 Online, zz, t/z: 11
                 
Wtorek
              W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 0 Online, zz, t/z: 9
                 
Sroda
Czwartek
           W1, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 0 Online, zz, t/z: 88 97
           W1, Zdr.publiczne, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 0 Online, tz, t/z: 5  
           W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 0 Online, zz, t/z: 93W1, Hig. i epidem., dr n. med. I. Barziej, 0 Online, zz, t/z: 93
           W1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 0 Online, zz, t/z: 7W1, Kom.spo³.et.¿.p, dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zz, t/z: 7
           W1, Zdr.publiczne, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 0 Online, tz, t/z: 8   
Piatek
         W1, Zdr.publiczne, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 0 Online, zz, t/z: 3W1, Prawo medyczne, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 0 Online, zz, t/z: 3
          L2, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zp, t/z: 2 4 6 8L2, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zz, t/z: 97
          L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 108F, zn, t/z: 9 99L2, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 88
          L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 108F, zp, t/z: 2 4 6 8L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 88
          L3, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zp, t/z: 2 4 6 8L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 93
          L3, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zn, t/z: 99L2, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 93
          W1, Anat. i fizjol., dr hab.n.med. W. ¯urawiñski,prof.ucz. , 205D, zz, t/z: 7W1, Prom.zdr.ed.zdr, mgr O. Wierzchowiec, 17D, zz, t/z: 91
          L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 5W1, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. ucz., 206F, zn, t/z: 9
          L2, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zn, t/z: 9 99L2, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 5
          W1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 17D, zz, t/z: 91L1, Inform. i biost, mgr in¿.R.Serafin, 112D, zp, t/z: 97
          W1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 1A, zz, t/z: 1L2, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. ucz., 124D, zz, t/z: 93L3, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. ucz., 124D, zz, t/z: 93
          W1, Inform. i biost, dr in¿. A. Dudek, 6G, zz, t/z: 88L3, Inform. i biost, dr in¿. L. Sieniawski, 12C, zn, t/z: 5W1, Inform. i biost, dr in¿. A. Dudek, 1A, zz, t/z: 1
           L2, Inform. i biost, mgr in¿.R.Serafin, 112D, zn, t/z: 5L3, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. ucz., 124D, zz, t/z: 97
           L2, Inform. i biost, mgr in¿.R.Serafin, 112D, zp, t/z: 88L3, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 5D, zz, t/z: 88W1, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. ucz., 206F, zp, t/z: 2 4 6 8
           L2, Inform. i biost, mgr in¿.R.Serafin, 112D, zn, t/z: 93L3, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 4C, zz, t/z: 97W1, Inform. i biost, dr in¿. A. Dudek, 13D, zz, t/z: 7
           L1, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. ucz., 124D, zz, t/z: 88L2, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. ucz., 124D, zz, t/z: 97W1, Inform. i biost, dr in¿. A. Dudek, 206F, zz, t/z: 99
           L2, Inform. i biost, mgr in¿.R.Serafin, 112D, zp, t/z: 97C1, Bioch. i biof., mgr O. Wierzchowiec, 1A, zz, t/z: 1L3, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. ucz., 124D, zz, t/z: 88
           L3, Inform. i biost, dr in¿. L. Sieniawski, 11C, zn, t/z: 93C1, Bioch. i biof., mgr O. Wierzchowiec, 17D, zz, t/z: 91L1, Inform. i biost, mgr in¿.R.Serafin, 112D, zn, t/z: 5
           L3, Inform. i biost, dr in¿. L. Sieniawski, 11C, zp, t/z: 97L3, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 5D, zz, t/z: 93L3, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 4C, zz, t/z: 5
           L1, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. ucz., 124D, zz, t/z: 97L1, Inform. i biost, mgr in¿.R.Serafin, 112D, zn, t/z: 93  
           L1, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. ucz., 124D, zz, t/z: 93L2, Bioch. i biof., dr E. Malczyk, prof. ucz., 124D, zz, t/z: 88  
           L3, Inform. i biost, dr in¿. L. Sieniawski, 11C, zp, t/z: 88L1, Inform. i biost, mgr in¿.R.Serafin, 112D, zp, t/z: 88  
Sobota
W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 13D, zz, t/z: 97W1, Zdr.publiczne, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 107D, zz, t/z: 4W1, Kom.spo³.et.¿.p, dr E.Smolka-Drewniak, 19G, zz, t/z: 88
P2, WF, Wrona A., mgr, 1O, zz, t/z: 88P2, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 108D, zz, t/z: 88W1, Etyka zaw., Drewniak T., prof., 2E, zz, t/z: 6L3, Inform. i biost, dr A. Szpara, 112D, zz, t/z: 6
P1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 107D, zz, t/z: 88P2, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 5D, zz, t/z: 5L3, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, zz, t/z: 8
L2, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 9W1, Szkolenie BHP, mgr T. Maczuga, 17D, zz, t/z: 93W1, Socjol. med., dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 19G, zz, t/z: 2W1, Etyka zaw., Drewniak T., prof., 206F, zn, t/z: 1
W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, t/z: 5W1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 206F, zp, t/z: 2W1, Socjol. med., dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 13D, zz, t/z: 93W1, Anat. i fizjol., dr hab.n.med. W. ¯urawiñski,prof.ucz. , 19G, zz, t/z: 2 93
W1, Prom.zdr.ed.zdr, mgr O. Wierzchowiec, 118D, zz, t/z: 6L3, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 5D, zz, t/z: 91W1, Prawo medyczne, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 107D, zz, t/z: 97W1, Etyka zaw., Drewniak T., prof., 2E, zz, t/z: 4W1, Kom.spo³.et.¿.p, dr E.Smolka-Drewniak, 2A, zz, t/z: 4
 L2, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 91W1, Zdr.publiczne, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 205D, zz, t/z: 3W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, t/z: 97W1, Hig. i epidem., dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, t/z: 97
 L1, Rat.med., mgr £. Walus, 23D, zz, t/z: 91W1, Zdr.publiczne, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 107D, zz, t/z: 8P2, WF, Wrona A., mgr, 1O, zz, t/z: 7
 P2, WF, Wrona A., mgr, 1O, zn, t/z: 1P1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 103D, zz, t/z: 7P1, Psych.interw.kr, mgr T.Kaczmarski, 205D, zz, t/z: 7 
 P1, WF, mgr M. Dykta, 1O, zn, t/z: 1P2, WF, Wrona A., mgr, 1O, zn, t/z: 1L2, Inform. i biost, dr A. Szpara, 112D, zz, t/z: 8L2, Inform. i biost, dr A. Szpara, 112D, zz, t/z: 5
 W1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 17D, zz, t/z: 7P1, WF, mgr M. Dykta, 1O, zz, t/z: 5L1, Inform. i biost, dr A. Szpara, 112D, zz, t/z: 5L1, Inform. i biost, dr A. Szpara, 112D, zz, t/z: 8
 L3, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 99L3, Inform. i biost, dr A. Szpara, 4C, zz, t/z: 99L3, Rat.med., mgr £. Walus, 22D, zz, t/z: 99
 L1, Inform. i biost, dr A. Szpara, 4C, zz, t/z: 99W1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 14C, zz, t/z: 6L2, Inform. i biost, dr A. Szpara, 4C, zz, t/z: 99W1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 1A, zz, t/z: 3W1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 1A, zz, t/z: 3
 W1, Kom.spo³.et.¿.p, dr E.Smolka-Drewniak, 206F, zp, t/z: 2P1, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 1A, zz, t/z: 3W1, Zdr.publiczne, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 17D, zz, t/z: 91W1, Kom.spo³.et.¿.p, dr E.Smolka-Drewniak, 13D, zn, t/z: 1W1, Szkol. S. Stud., Samorz¹d studencki, 13D, zz, t/z: 91 
 P2, Psych.interw.kr, mgr G.Kulik, 1A, zz, t/z: 3C1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zz, t/z: 8 C1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 108D, zz, t/z: 6W1, Prawo medyczne, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 17D, zz, t/z: 91    
 W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, t/z: 93W1, Hig. i epidem., dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, t/z: 93 P2, Psych.interw.kr, mgr T.Kaczmarski, 126D, zz, t/z: 7      
 W1, Prom.zdr.ed.zdr, mgr O. Wierzchowiec, 108D, zz, t/z: 6C1, Bioch. i biof., mgr O. Wierzchowiec, 108D, zz, t/z: 6 P1, WF, mgr M. Dykta, 1O, zn, t/z: 1      
  W1, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 2A, zz, t/z: 4          
  C1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 1A, zz, t/z: 8W1, Hig. i epidem., dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, t/z: 5P1, WF, mgr M. Dykta, 1O, zz, t/z: 88       
Niedziela
L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, zz, t/z: 8L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, zz, t/z: 9
L3, Rat.med., mgr £. Walus, 102D, zz, t/z: 88L2, Rat.med., mgr £. Walus, 11D, zz, t/z: 97L2, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 205D, zz, t/z: 2
L2, Anat. i fizjol., mgr £. Styœ, 101D, zz, t/z: 97L2, Rat.med., mgr £. Walus, 102D, zz, t/z: 88L1, Rat.med., mgr £. Walus, 11D, zz, t/z: 97
L3, Rat.med., mgr £. Walus, 22D, zz, t/z: 97L3, Rat.med., mgr £. Walus, 22D, zz, t/z: 91L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, zz, t/z: 2
L3, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 203D, zz, t/z: 2L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 203D, zz, t/z: 2W1, Ch. tropikalne, mgr O. Wierzchowiec, 2A, zz, t/z: 3 
L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 2C1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 1L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, zz, t/z: 8
C1, Bioch. i biof., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 1W1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 1W1, Prom.zdr.ed.zdr, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 5L3, Inform. i biost, dr A. Szpara, 112D, zz, t/z: 97L3, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 88
 L1, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, zz, t/z: 6L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, zz, t/z: 6
 L2, Rat.med., mgr £. Walus, 102D, zz, t/z: 9L3, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, zz, t/z: 9 
 W1, Rat.med., dr D. Soko³owski, 1A, zz, t/z: 99C1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 17D, zz, t/z: 4L1, Rat.med., mgr £. Walus, 22D, zz, t/z: 91
 P1, WF, mgr M. Dykta, 1O, zz, t/z: 7L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 91P1, WF, mgr M. Dykta, 1O, zz, t/z: 1
 L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 88P1, Psych.interw.kr, mgr T.Kaczmarski, 5D, zz, t/z: 7L3, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 207F, zz, t/z: 2 
 L2, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 88L3, Anat. i fizjol., mgr £. Styœ, 101D, zp, t/z: 88L3, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 207F, zn, t/z: 1 
 L2, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, zz, t/z: 2L2, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 91L3, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 108F, zz, t/z: 91 
 P2, Psych.interw.kr, mgr T.Kaczmarski, 107D, zz, t/z: 7L3, Rat.med., mgr £. Walus, 4D, zz, t/z: 2W1, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 205D, zz, t/z: 4  
 L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 97L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 88W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, t/z: 7W1, Hig. i epidem., dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, t/z: 7
 L2, Rat.med., mgr £. Walus, 22D, zz, t/z: 91L2, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 2L1, Anat. i fizjol., mgr £. Styœ, 102D, zz, t/z: 97L1, Rat.med., mgr £. Walus, 102D, zz, t/z: 88
 W1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 103D, zz, t/z: 3W1, Ch. tropikalne, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 4W1, Prom.zdr.ed.zdr, mgr O. Wierzchowiec, 2A, zz, t/z: 3  W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 13D, zn, t/z: 93 
 P2, WF, Wrona A., mgr, 1O, zz, t/z: 5W1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 2A, zz, t/z: 3W1, Prom.zdr.ed.zdr, mgr O. Wierzchowiec, 0 Online, zz, t/z: 99       
 W1, Socjol. med., dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 13D, zz, t/z: 93L3, Inform. i biost, dr A. Szpara, 11C, zz, t/z: 9W1, Rat.med., prof.K. Sosada, 13D, zn, t/z: 93     
  W1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 4W1, Biol. i mikrob., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 5L3, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 207F, zz, t/z: 2L1, Anat. i fizjol., mgr £. Styœ, 101D, zz, t/z: 97      
   W1, Hig. i epidem., dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, t/z: 93P2, WF, Wrona A., mgr, 1O, zz, t/z: 7      
      W1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 5W1, Ch. tropikalne, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 5     
      C1, Bioch. i biof., mgr O. Wierzchowiec, 13D, zz, t/z: 93W1, Ch. tropikalne, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 1      
Legenda
Anat. i fizjol. = Anatomia i fizjologia
Bioch. i biof. = Biochemia i biofizyka
Biol. i mikrob. = Biologia i mikrobiologia
Ch. tropikalne = Choroby tropikalne
Etyka zaw. = Etyka zawodowa
Hig. i epidem. = Higiena i epidemiologia
Inform. i biost = Informatyka i biostatystyka
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kom.spo³.et.¿.p = Komunikacja spo³eczna i etykieta w ¿yciu publicznym
Met.naucz. PP = Metodyka nauczania pierwszej pomocy
Prawo medyczne = Prawo medyczne
Prom.zdr.ed.zdr = Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Psych.interw.kr = Psychologia z elementami interwencji kryzysowych
Rat.med. = Ratownictwo medyczne
Socjol. med. = Socjologia medycyny
Szkol. S. Stud. = Szkolenie Samorz¹d Studencki
Szkolenie BHP = Szkolenie BHP
WF = Wychowanie fizyczne
Zdr.publiczne = Zdrowie publiczne