Plan dla kierunku Pielęgniarstwo, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2022-10-10 15:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
L2, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 5 S1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 101A, tz, t/z: 4    
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 5  W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, t/z: 3  
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 6  W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, t/z: 7  
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 3       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 9       
L1, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 7       
L2, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 3       
L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 9       
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 8       
L1, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 8       
 W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, t/z: 1 W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 107D, tp, t/z: 16C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 108D, tp, t/z: 16      
 W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, t/z: 11 W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 107D, tp, t/z: 14C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 108D, tp, t/z: 14      
 W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, t/z: 13 W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 107D, tp, t/z: 12C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 108D, tp, t/z: 12      
  C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tp, t/z: 2W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 107D, tp, t/z: 2C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 5D, tp, t/z: 10      
  C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tp, t/z: 10 12 14 16W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 107D, tp, t/z: 10C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 108D, tp, t/z: 2      
Wtorek
L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, t/z: 7 W1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 17D, tz, t/z: 10  
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 9 W1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 17D, tz, t/z: 2   
L2, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 8 W1, ChWiPI, dr Marta Gorczyca, 118D, tz, t/z: 4   
L2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, t/z: 3 W1, ChWiPI, dr Marta Gorczyca, 118D, tz, t/z: 14   
L2, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 6 W1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 17D, tz, t/z: 6   
L1, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 8 W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliñski, 126D, tz, t/z: 1C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliñski, 126D, tz, t/z: 7 
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 3 W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliñski, 126D, tn, t/z: 11 13 15C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliñski, 112D, tz, t/z: 1 
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 9 W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliñski, 126D, tz, t/z: 7C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliñski, 112D, tn, t/z: 11 13 15 
L1, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, t/z: 6       
L2, PZdr, lek.med.I.Rybczak, 1Sz1, tz, t/z: 7       
  W1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 0 Online, tn, t/z: 11 13 15W1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, tz, t/z: 16S1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 126D, tp, t/z: 4      
  W1, EZP, dr A. Ró¿yk-Myrta, 205D, tp, t/z: 16W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 0 Online, tn, t/z: 13S1, EZP, dr A. Ró¿yk-Myrta, 126D, tz, t/z: 16       
  W1, EZP, dr A. Ró¿yk-Myrta, 205D, tp, t/z: 14S1, EZP, dr A. Ró¿yk-Myrta, 5D, tz, t/z: 2 S1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 126D, tp, t/z: 2      
  W1, EZP, dr A. Ró¿yk-Myrta, 205D, tp, t/z: 2C1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 103D, tp, t/z: 12 W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 17D, tz, t/z: 10      
  W1, EZP, dr A. Ró¿yk-Myrta, 108D, tz, t/z: 1W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 0 Online, tn, t/z: 11         
  W1, EZP, dr A. Ró¿yk-Myrta, 205D, tp, t/z: 10W1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 205D, tz, t/z: 10         
     C1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 103D, tp, t/z: 14          
     W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 0 Online, tn, t/z: 15          
Sroda
L2, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 3 W1, OPP, mgr Henryka Homêtowska, 17D, tz, t/z: 1S1, OPP, mgr Henryka Homêtowska, 126D, tz, t/z: 11  
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 8 W1, OPP, mgr Henryka Homêtowska, 17D, tz, t/z: 11   
L2, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 5 W1, OPP, mgr Henryka Homêtowska, 17D, tz, t/z: 13S1, OPP, mgr Henryka Homêtowska, 126D, tz, t/z: 13  
L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 9 W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, tz, t/z: 12S1, OPP, mgr Henryka Homêtowska, 126D, tz, t/z: 16  
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, t/z: 8 W1, OPP, mgr Henryka Homêtowska, 17D, tz, t/z: 16    
L1, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 5  W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 0 Online, tp, t/z: 6 8   
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 6       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 3       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 9       
L1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 6       
L2, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 1Sz1, tz, t/z: 7       
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 14       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 14       
L1, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 7       
  W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 13D, tz, t/z: 1W1, ChWiPI, prof. E. Zió³ko, 0 Online, tz, t/z: 4W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, tp, t/z: 10       
  W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 13D, tz, t/z: 11W1, ChWiPI, prof. E. Zió³ko, 0 Online, tz, t/z: 2W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, tp, t/z: 2 4       
    W1, ChWiPI, prof. E. Zió³ko, 0 Online, tz, t/z: 10          
Czwartek
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 9 W1, POZ, mgr Danuta Abram, 127D, tz, t/z: 11   
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 8 W1, POZ, mgr Danuta Abram, 127D, tz, t/z: 10   
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 1WSPLPOZ, tz, t/z: 5 W1, POZ, mgr Danuta Abram, 127D, tz, t/z: 4   
L2, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 15Szpital, tz, t/z: 8 W1, POZ, mgr Danuta Abram, 127D, tz, t/z: 2   
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 3 W1, POZ, mgr Danuta Abram, 127D, tz, t/z: 1   
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 115A, tz, t/z: 9       
L1, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 7       
L2, ChiPCh, mgr Pawe³ Merkel, 9Szpital, tz, t/z: 3       
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 5 L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 5      
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 109A, tz, t/z: 6 L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 6      
    C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 10 11W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 126D, tz, t/z: 1S1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 118D, tp, t/z: 2 4      
    C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 4W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 126D, tp, t/z: 2 4S1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 126D, tz, t/z: 1       
    C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 2          
    C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 1          
Piatek
 W1, NiPN, mgr E. Ko³at, 0 Online, tz, t/z: 7S1, NiPN, mgr E. Ko³at, 0 Online, tz, t/z: 4W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 13D, tz, t/z: 8W1, NiPN, mgr E. Ko³at, 17D, tz, t/z: 8S1, NiPN, mgr E. Ko³at, 127D, tz, t/z: 5     
 W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 17D, tz, t/z: 3W1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 2A, tz, t/z: 3W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tz, t/z: 7W1, NiPN, mgr E. Ko³at, 17D, tz, t/z: 5S1, NiPN, mgr E. Ko³at, 126D, tz, t/z: 8     
 W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 17D, tz, t/z: 5S1, NiPN, mgr E. Ko³at, 126D, tz, t/z: 11W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tz, t/z: 4   W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 0 Online, tz, t/z: 9    
 W1, NiPN, mgr E. Ko³at, 126D, tz, t/z: 11S1, NiPN, mgr E. Ko³at, 0 Online, tz, t/z: 7W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tz, t/z: 1   W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 0 Online, tz, t/z: 4    
 W1, NiPN, mgr E. Ko³at, 0 Online, tz, t/z: 4  W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 13D, tz, t/z: 5   W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 0 Online, tz, t/z: 7    
  W1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 2A, tz, t/z: 8S1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 2A, tz, t/z: 3         
Sobota
Niedziela
Legenda
ChWiPI = Choroby wewnêtrzne i pielêgniarstwo internistyczne
ChiPCh = Chirurgia i pielêgniarstwo chirurgiczne
Dietet. = Dietetyka
EZP = Etyka zawodu pielêgniarki
Farmakologia = Farmakologia.
JA = Jêzyk obcy
NiPN = Neurologia i pielêgniarstwo neurologiczne
OPP = Oganizacja pracy pielêgniarskiej
POZ = Podstawowa opieka zdrowotna
PZdr = Promocja zdrowia
PiPP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
SIwOZ = System informacji w ochronie zdrowia
Zdr.publiczne = Zdrowie publiczne