Plan dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTERSKIE, tryb niestacjonarny, semestr 1 z dnia 2022-12-08 9:48
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Sys.wsp.dec., prof. W. Stanis³awski, 14C, znW1, Zarz. strat., prof. J.Patalas-Maliszewska, 14C, zp, t/z: 2
           L1, Sys.wsp.dec., prof. W. Stanis³awski, 13C, zpW1, Zarz. strat., prof. J.Patalas-Maliszewska, 14C, zp, t/z: 6
             W1, Ster.w zarz., prof. W. Stanis³awski, 14C, zp, t/z: 8 88 
             W1, Ster.w zarz., prof. W. Stanis³awski, 14C, zp, t/z: 4 
             P1, Ster.w zarz., prof. W. Stanis³awski, 13C, znL1, Sys.wsp.dec., prof. W. Stanis³awski, 13C, zn
                 
Sobota
 W1, Zarz. strat., prof. J.Patalas-Maliszewska, 0 Online, zn, t/z: 5 7 9W1, Nowocz. mater., dr P.Bernat, 4C, zn, t/z: 3 5 7 9W1, GOZ, prof. J.Duda, 4C, znP1, GOZ, prof. J.Duda, 4C, znW1, Praw. prac., dr W. Karwowski, 4C, zn 
 W1, Nowocz. mater., dr P.Bernat, 104G, zpW1, BHP, mgr A.Górska, 21G, zz, t/z: 1W1, Inf.sys.zarz.pr, Dr P.Chwastyk, 4C, zpL1, Inf.sys.zarz.pr, Dr P.Chwastyk, 11C, zpP1, Zarz.proj.i in., dr P. Wozniak, 14C, zp 
 W1, Nowocz. mater., dr P.Bernat, 14C, zn, t/z: 3W1, Zarz.proj.i in., dr P. Wozniak, 14C, zp            
Niedziela
 W1, Prog.i sym.pro., dr Tomasz Wanat, 6G, znW1, Ster.w zarz., prof. W. Stanis³awski, 0 Online, zp, t/z: 4 6 P1, Org.syst.prod., Dr P.Chwastyk, 13C, znL1, JA, mgr J. Nowicka, 21G, znL1, Prog.i sym.pro., dr Tomasz Wanat, 13C, zn 
   W1, Org.syst.prod., Dr P.Chwastyk, 6G, znW1, Org.syst.prod., Dr P.Chwastyk, 6G, zn          
Legenda
BHP = BHP
GOZ = Gospodarka obiegu zamknietego
Inf.sys.zarz.pr = Informatyczne systemy zarzadzania produkcj¹ i us³ugami
JA = Jêzyk obcy
Nowocz. mater. = Nowoczesne materia³y w in¿ynierii produkcji
Org.syst.prod. = Organizacja systemów produkcyjnych
Praw. prac. = Prawo pracy w dzia³alnoœci gospodarczej
Prog.i sym.pro. = Prognozowanie i symulacja procesów produkcyjnych
Ster.w zarz. = Sterowanie w zarzadzaniu produkcj¹
Sys.wsp.dec. = Systemy wspomagania decyzji
Zarz. strat. = Zarz¹dzanie strategiczne
Zarz.proj.i in. = Zarz¹dxanie projektami i innowacjami