Plan dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb niestacjonarny, semestr 1 z dnia 2022-12-08 9:48
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Samorz. i p.lok, Samorz¹d studencki, 19G, zn, t/z: 3   
           L1, Techn. inf., dr J.Tomasiak, 0 Online, zp, t/z: 88W1, Zarz¹dz., dr P. Wozniak, 0 Online, zp, t/z: 88  
Sobota
 L1, Technol. inf., dr J.Tomasiak, 13C, zn, t/z: 3 5 7 9L2, Technol. inf., dr Tomasz Wanat, 12C, zpW1, Mikroekonomia, dr P. Wozniak, 104G, znW1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, zpW1, Graf. in¿., dr P.Bernat, 6G, znP1, Graf. in¿., dr P.Bernat, 6G, zn
 L2, Graf. in¿., dr J.Tomasiak, 13C, zpW1, Zarz¹dz., dr P. Wozniak, 104G, zn, t/z: 3 5 7 9C1, Mikroekonomia, dr P. Wozniak, 104G, zpW1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, znW1, Maszyno., dr P.Bernat, 6G, zpP2, Graf. in¿., dr P.Bernat, 6G, zp 
 L1, Techn. inf., dr J.Tomasiak, 13C, zn, t/z: 1W1, BHP, mgr A.Górska, 21G, zz, t/z: 1          
    L1, Graf. in¿., dr J.Tomasiak, 13C, zp          
Niedziela
 C1, Chemia, prof P. Malinowski, 6G, zpW1, Chemia, prof P. Malinowski, 6G, zpL1, JA, mgr J. Nowicka, 4C, zpW1, Proj. in¿., Dr P.Chwastyk, 14C, zzC1, Proj. in¿., Dr P.Chwastyk, 14C, znW1, Fiz., dr K. Stefañczyk, 4C, znC1, Fiz., dr K. Stefañczyk, 4C, zn
 C1, Proj. in¿., Dr P.Chwastyk, 4C, znL1, JA, mgr J. Nowicka, 4C, znL2, JA, mgr J. Nowicka, 4C, zn   L2, JA, mgr J. Nowicka, 104G, zp  
Legenda
BHP = BHP
Chemia = Chemia
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Fiz. = Fizyka
Graf. in¿. = Grafika in¿ynierska
JA = Jêzyk obcy
Kom. spo³eczna = Komunikacja spo³eczna
Maszyno. = Maszynoznawstwo
Mikroekonomia = Mikroekonomia
Proj. in¿. = Projektowanie In¿ynierskie
Samorz. i p.lok = Samorzad i polityka lokalna
Techn. inf. = Technologie informatyczne
Technol. inf. = Technologia informacyjna
Zarz¹dz. = Zarz¹dzanie