Kontrast:

REKRUTACJA na studia
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210
SEKRETARIAT UCZELNI
  mgr Ewa Malska
ul. Armii Krajowej 7
pok. 20
tel. 77 448 47 00
fax 77 435 29 89

REKTORAT


Budynek R

ul. Armii Krajowej 7
48-300 Nysa

pokój
telefon
e-mail
REKTOR
  dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz.
18 77 448 47 03

Biuro Rektora
  mgr Joanna Rogowska

19 77 448 47 02
77 435 28 78
fax 77 435 29 89
KANCLERZ
  mgr Zbigniew Szlempo
21 77 448 47 04
Sekretariat
  mgr Ewa Malska
20 77 448 47 00
PROREKTOR ds. nauki i rozwoju
  dr Tomasz Drewniak, prof. ucz.
112b 77 448 47 63
PROREKTOR ds. studenckich i dydaktyki
  dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz.
  przyjmuje studentów w piątki w godz. 11.30-13.00 w Rektoracie pok. 112A
112a 77 448 47 62
Biuro Prorektorów
  mgr Wioletta Skubel
112 77 448 47 61
fax 77 448 47 69
Dział Techniczny
  II zastępca kanclerza: mgr inż. Michał Malski
  Sławomir Szyndler

08
15

77 448 47 11
77 448 47 14


Biuro Obsługi Informatycznej - sekcja techniczna
  mgr inż. Jarosław Chomiński
  inż. Piotr Kiestra
16 77 448 47 80
Dział Gospodarczy
  kierownik: mgr Grzegorz Rzucidło
09 77 448 47 12
Biuro Zamówień Publicznych
  mgr inż. Ireneusz Miszczak
15 77 448 47 15
Dział Spraw Osobowych
  kierownik: mgr Agnieszka Rzucidło
  mgr Dominika Jędrasiak
07 77 448 47 40
77 448 47 42
77 448 47 44


KWESTOR
  I zastępca kanclerza: inż. Teresa Łazowska
02 77 448 47 21
Kwestura - płace
  Barbara Bilińska
  mgr Aneta Wizimirska
03
77 448 47 22
77 448 47 23
Kwestura - księgowość
  Beata Kaczmarczyk
  mgr Sylwia Kramarska
  mgr Monika Kendik
  inż. Beata Burdzy
04
77 448 47 25
77 448 47 27
77 448 47 26
77 448 47 24
Portiernia   77 448 47 71  

GMACH GŁÓWNY


Budynek A

ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa

pokój
telefon
e-mail
REKRUTACJA na studia
  składanie podań, informacja
210 77 4474849
Biuro Obsługi Informatycznej
  inż. Łukasz Wąsik
104 77 4091151
Inspektor Ochrony Danych
  inż. Łukasz Wąsik
104 77 4091151
Oficyna Wydawnicza
  mgr Ewa Bernat
211 77 4091170
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych
  mgr Anna Willman
  mgr Małgorzata Dzikowicz
116
77 4090866
77 4090865
Dział Kształcenia
  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Szota
208 77 4091162
Sekretariat Wydziałów
  mgr Barbara Obara
205 77 4091155
fax 77 4091161


Dziekanat nr 1

Administracja
    mgr inż. Małgorzata Janowska
207 77 4090852
Bezpieczeństwo wewnętrzne
    mgr inż. Małgorzata Janowska
207 77 4090852
Filologia
    Agnieszka Surmińska
206 77 4091175
Finanse i rachunkowość
    Agnieszka Surmińska
206 77 4091175
Jazz i muzyka estradowa
    mgr Barbara Obara
205 77 4091176
Samorząd Studencki
  przewodnicząca: Martyna Ryś
113 77 4091177
Biblioteka biblioteka.pans.nysa.pl
Dyrektor
    mgr Monika Kloryga
305 77 4091166

Biblioteczne Centrum Obsługi
    mgr Renata Kitowska-Kocierz
    mgr Katarzyna Kubryn-Szczotka
301 77 4091169
Pracownie Biblioteczne
    mgr Anna Baran
    mgr Anna Lisowska
305 77 4091168

Portiernia 7 77 4091178  

COLLEGIUM MEDICUM


Budynek D

ul. Ujejskiego 12
48-300 Nysa

pokój
telefon
e-mail

Dział Kształcenia
   z-ca Kierownika: mgr Monika Śliwa

119 77 4355951

Sekretariat Wydziału
Nauk Medycznych

   Małgorzata Rektor

3 77 4091660
fax 77 4355244

Sekretariat Wydziału
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

   mgr Marzena Dobruk

12 77 4091650
Dziekanat nr 2
Dietetyka
    mgr inż. Beata Wilk
122 77 4355955
Kosmetologia
    mgr inż. Beata Wilk
122 77 4355955
Pielęgniarstwo
    mgr Urszula Mizia [mgr, pomost]
    mgr Monika Śliwa [lic]

119

77 4355952
77 4355951
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
    mgr Urszula Mizia [3 rok]
    mgr Marzena Dobruk [1 i 2 rok]

119
12

77 4355952
77 4091650
Ratownictwo medyczne
    mgr Ewa Góral
121 77 4355953
Wsparcie psychologiczne
  mgr Grzegorz Kulik
Szanowni Państwo,
w roku akademickim 2022/2023 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) kontynuowane jest wsparcie psychologiczne dla pracowników i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Dyżur (MS TEAMS) pełni w poniedziałki w godz. 19:00-20:00 Pan mgr Grzegorz Kulik. Rejestracja odbywa się drogą mailową z wykorzystaniem uczelnianego konta pocztowego.
Portiernia 1 77 4091665  
Wydział Nauk Medycznych
mgr Tomasz Swereda – laborant
204 77 4091664
Wydział Nauk Technicznych
Elżbieta Biłobran – laborant
124 77 4091651

COLLEGIUM PHILOLOGICUM


Budynek E, F

ul. Armii Krajowej 19, 21
48-300 Nysa

pokój
telefon
e-mail
Sekretariat Wydziałów
  mgr Iwona Podpora
5 77 4091670
Portiernia
77 4091679  

COLLEGIUM ARTIUM


Budynek G

ul. Obrońców Tobruku 5
48-300 Nysa

pokój
telefon
e-mail
Sekretariat Wydziałów
  mgr Anna Filipek
24 tel./fax 77 4091680
Dziekanat nr 2
Architektura
    mgr Anna Filipek
23 77 4091680
Informatyka
    mgr Monika Gąsior
2 77 4091681
Zarządzanie i inżynieria produkcji
    mgr Monika Gąsior
2 77 4091681
Portiernia
77 4091689  

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych
PANS w Nysie


Budynek Cul. Obrońców Tobruku 5
48-300 Nysa

pokój
telefon
e-mail
Dyrektor RCTWiTI
 dr inż. Piotr Chwastyk
101 77 4090871
RCTWiTI - Sekretariat
 mgr Ewa Cegieła
101 tel./fax 77 4090870

Dział Kontaktów Zewnętrznych
(BWM, CBEKZ, EuroIndia)
  kierownik: mgr Anna Opałka
  Uczelniany koordynator programu ERASMUS+

2 77 4091686
Punkt EuroIndia przy PANS w Nysie
2 77 4091687
Biuro Współpracy Międzynarodowej
  mgr Dagmara Bojda
  mgr Elżbieta Boruch
  mgr Ewelina Hajduk
  Izabela Stec
2 77 4091687
783 790 100
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy
 mgr Renata Kalka-Piegza
103 77 4090872
fax 77 4090873
Biuro Projektów i Programów
  mgr Anna Wójtowicz
  mgr Kamila Krzesaj
105 77 4090874
Biuro Praktyk Zawodowych
 mgr Katarzyna Wąsowicz
 mgr Ewa Cegieła

104
101

77 4090876
77 4090870

Biuro Promocji
 mgr Artur Pieczarka

103 77 4090877

CENTRUM BADAWCZO-EDUKACYJNE KONSERWACJI ZABYTKÓW DLA OPOLSZCZYZNY PRZY PANS W NYSIE


Budynek Z

ul. Obrońców Tobruku 5a
48-300 Nysa

pokój
telefon
e-mail
CBEKZ
  Kierownik administracyjny: mgr Anna Opałka
C2 77 4091687

CBEKZ
  dr Katarzyna Stefańczyk

G110 77 4091683

COLLEGIUM CIVITAS


Budynek H

ul. Marcinkowskiego 6-8
48-300 Nysa

pokój
telefon
e-mail
Portiernia 2 77 4090563  

HALA SPORTOWA AZS


Budynek X

ul. Głuchołaska 12
48-303 Nysa

pokój
telefon
e-mail
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Sekretariat
  mgr Marzena Dobruk
104 tel/fax 77 4090680

Dział Gospodarczy
  Zbigniew Jankowski

102 77 4090681

HALA SPORTOWA PANS


Budynek O

ul. Otmuchowska 74
48-300 Nysa

pokój
telefon
e-mail
Portiernia 2 77 5444150  

DOM STUDENTA


Budynek DS

ul. Kościuszki 2
48-300 Nysa

pokój
telefon
e-mail
Kierownik DS
  inż. Marek Skiba
  77 4331305

Recepcja

  77 4331305REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik