Kontrast:

KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychWirtualna UczelniaDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Dziekanat zajmuje się obsługą administracyjną procesu dydaktycznego, w szczególności prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów studentów oraz prowadzeniem rejestru studentów.

Dziekanat:

  • wydaje i przedłuża ważność legitymacji studenckich,
  • wydaje karty okresowych osiągnięć studenta,
  • wydaje zaświadczenia o pobieraniu nauki do ZUS, KRUS, zakładu pracy itp.,
  • wydaje dokumenty potrzebne do odbycia praktyki zawodowej,
  • wydaje dyplomy ukończenia studiów oraz suplementy do dyplomów.

W Dziekanacie przyjmowane są:

  • podania dotyczące pomocy materialnej dla studentów,
  • podania dotyczące toku studiów.

Pracownicy Dziekanatu udzielają wszelkich informacji dotyczących toku studiów a także informacji na temat możliwości otrzymywania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Podczas rekrutacji na studia pracownicy Dziekanatu zajmują się prowadzeniem punktu informacyjnego dla kandydatów na studia oraz przyjmowaniem dokumentów od osób ubiegających się o przyjęcie na studia w naszej Uczelni.

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałek, wtorek, środa: 9.00 - 13.00
piątek: 11.30 - 15.30
piątek zjazdowy: 12.00 - 16.00
sobota zjazdowa: 8.15 - 12.15

W czwartki dziekanaty są nieczynne


GMACH GŁÓWNY


Budynek A

ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Dział Kształcenia
  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Szota
208 77 4091162
Sekretariat Wydziałów
  mgr Barbara Obara

205
77 4091155
fax. 77 4091161


Dziekanat nr 1

Bezpieczeństwo wewnętrzne
    mgr inż. Małgorzata Szostak

207

77 4090852

Filologia
    Agnieszka Surmińska
206 77 4091175
Finanse i rachunkowość
    Agnieszka Surmińska
206 77 4091175
Jazz i muzyka estradowa
    mgr Barbara Obara
205 77 4091176


COLLEGIUM PHILOLOGICUM


Budynek E, F

ul. Armii Krajowej 19, 21
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Sekretariat Wydziałów
    mgr Iwona Podpora
5 77 4091670
fax. 77 4091671

 

COLLEGIUM ARTIUM


Budynek G

ul. Obrońców Tobruku 5
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Sekretariat Wydziałów
  mgr Anna Filipek
24 77 4091680

Dziekanat nr 2
Architektura
    mgr Anna Filipek
23 tel./fax. 77 4091680
Informatyka
    mgr Monika Gąsior
2 77 4091681
Zarządzanie i inżynieria produkcji
    mgr Monika Gąsior
2 77 4091681

 

COLLEGIUM MEDICUM
im. Konrada Emila Blocha

Budynek D

ul. Ujejskiego 12
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail

Dział Kształcenia
    z-ca Kierownika: mgr Monika Śliwa

119 77 4355951

Sekretariat Wydziałów
    Małgorzata Rektor

3 77 4091660
fax 77 4355244

Dziekanat nr 2
Dietetyka
    mgr inż. Beata Wilk

122

77 4355955
Kosmetologia
    mgr inż. Beata Wilk

122

77 4355955
Pielęgniarstwo
    mgr Urszula Mizia [mgr, pomost]
    mgr Monika Śliwa [lic]

119

77 4355952
77 4355951
Psychofizyczne kształtowanie człowieka - 3 rok
    mgr Urszula Mizia

119

77 4355952
Psychofizyczne kształtowanie człowieka - 1,2 r.
    mgr Marzena Dobruk

12

77 4091650
Ratownictwo medyczne
    mgr Ewa Góral
121 77 4355953
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK