Cele projektu i grupy docelowe

Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia w PWSZ w Nysie poprzez modernizację oraz zakup sprzętu do laboratoriów i pracowni dydaktycznych. Stworzenie możliwości dla studentów korzystania z najnowszych urządzeń aplikacji i systemów oraz zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się nim. Grupą docelową oprócz studentów są wykładowcy których narzędzia pracy muszą iść w parze z wyposażeniem dydaktycznym


Plan realizacji "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" II Edycja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nr zadania Nazwa/rodzaj zadania Cel, któremu służy/w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia Opis planowanego rezultatu Do kogo skierowane jest zadanie np. studenci, wykładowcy, pracownicy uczelni Kierunek studiów/jednostka organizacyjna Termin realizacji/okres realizacji
1. Zakup sprzętu komputerowego Zastosowanie najnowszych komputerów umożliwi studentom uzyskanie praktycznych umiejętności pracy w najnowszych wersjach aplikacji i programów zawodowych Modernizacja 5 pracowni komputerowych oraz stanowisk pracy wykładowców Studenci, Wykładowcy Architektura, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne 25.03.2020r. - 30.11.2020r.
2. Zakup wyposażenia do laboratoriów chemicznych Nabycie nowych umiejętności praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu Modernizacja 2 laboratoriów Studenci, Wykładowcy Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Kosmetologia, Psychofizyczne kształtowanie człowieka, Pielęgniarstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji 25.03.2020r. - 30.11.2020r.
3. Zakup wyposażenia do laboratorium automatyzacji Nabycie nowych umiejętności praktycznych stosowanych w automatyce przemysłowej Dydaktyczne stanowisko do automatycznej linii montażu Studenci, Wykładowcy Zarządzanie i inżynieria produkcji 25.03.2020r. - 30.11.2020r.
4. Zakup wyposażenia laboratorium odnawialnych źródeł energii Zdobycie wiedzy o najnowszych technologiach utylizacji odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz możliwości pozyskania energii Minireaktor plazmowy Studenci, Wykładowcy Zarządzanie i inżynieria produkcji 25.03.2020r. - 30.11.2020r.
5. Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni kosmetologii Zastosowanie najnowszych komputerów umożliwi studentom uzyskanie praktycznych umiejętności pracy w najnowszych wersjach aplikacji i programów zawodowych Poszerzenie praktycznych umiejętności studentów i dostosowanie do najnowszych trendów rynkowych Studenci, Wykładowcy Kosmetologia 25.03.2020r. - 30.11.2020r.
6. Finansowanie nauki języków obcych Podniesienie kompetencji zawodowych umożliwiające prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz większe uczestnictwo w programach wymiany międzynarodowej Realizacja kursów języka angielskiego dla nauczycieli akademickich Wykładowcy Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Jazzu, Wydział Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Wydział Nauk Technicznych 25.03.2020r. - 30.11.2020r.
7. Zakup osprzętu i oprogramowania do bezzałogowego statku powietrznego Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania dronów Moduł RTG, Kamera termowizyjna, Meteorologiczna stacja pogody, Kamera specjalistyczna, oprogramowanie PIX4D Studenci, Wykładowcy Architektura, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Informatyka, Ratownictwo medyczne, Bezpieczeństwo wewnętrzne 25.03.2020r. - 30.11.2020r.
8. Zakup wyposażenia do pracowni medycznych czynności ratunkowych Symulacja zaawansowanych zabiegów ratunkowych i elektroterapi Profesjonalny defibrylator z czynnością EKG Studenci Ratownictwo medyczne 25.03.2020r. - 30.11.2020r.