ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document

Przewodnik - ECTS

ECTS - Wprowadzenie
Informacje o uczelni

Informacje o programach studiów


Ogólne informacje dla studentów

 

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pans.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pans.nysa.pl