Kontrast:

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacja o Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie to uczelnia, która dysponuje nowoczesną bazą naukową, centrami symulacji dla kierunków nauk medycznych i technicznych. Oferuje dostęp do najnowszych publikacji oraz oprogramowania. Uczelnia przystosowana jest do prowadzenia zajęć, kursów i warsztatów w sposób zdalny z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Oferuje dla kandydatów: 12 kierunków, bezpłatne studia stacjonarne, weekendowe oraz studia zaoczne, atrakcyjne stypendia.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, kierunków, stypendiów, dostępne są  na stronie: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Dzięki szerokiej współpracy (przedsiębiorcy, instytucje, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego z województwa opolskiego), Uczelnia stwarza studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży dla absolwentów. Współpracuje z ponad 120 uczelniami, instytucjami badawczymi oraz licznymi pracodawcami zagranicznymi, umożliwiając studentom wyjazdy na stypendia zagraniczne i realizację praktyki zawodowej. Studia i praktyki, finansowane są w ramach programu Erasmus+.

 Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

  • obiekty uczelniane wyposażone są w: podjazdy, windy, podnośniki przychodowe, a budynki oznakowane poprzez wskazanie kierunku wejścia dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami

  • na parkingach uczelnianych, wydzielone są  miejsca parkingowe dla ON.

  • przy wejściach do obiektów zamontowano dzwonki w celu sprawnego przywołania obsługi

  • Uczelnia dysponuje krzesłem ewakuacyjnym jako dodatkową formą transportu (awaria winy, brak prądu, pożar itp.)

  • większe powierzchnie szklane w obiektach, oznakowano żółtymi pasami (dla osób słabowidzących)

  • w budynku gdzie mieści się Biblioteka, oznakowano schody, zastosowano pola uwagi

  • dostępny jest pokój wypoczynku dla studentów z niepełnosprawnościami (budynek główny ul. Chodowieckiego), odpowiednio dostosowany do potrzeb  

  • W Uczelni funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego ułatwiającego dostęp do informacji i zajęć osobom z niepełnosprawnościami

  • w Bibliotece stworzono miejsce do pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową i   słabowidzących

  • Uczelnia zapewnia pomoc tłumacza PJM i SJM oraz wsparcie (rozwiązania techniczne) osobom słabosłyszącym

W PWSZ w Nysie działa Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych, gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zgłaszać swoje potrzeby, zwracać się o wsparcie i pomoc.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik