Kontrast:

 

Informacja w PJM 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie to uczelnia, która dysponuje nowoczesną bazą naukową, centrami symulacji dla kierunków nauk medycznych i technicznych. Oferuje dostęp do najnowszych publikacji oraz oprogramowania. Uczelnia przystosowana jest do prowadzenia zajęć, kursów i warsztatów w sposób  zdalny z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii.

PWSZ w Nysie oferuje dla kandydatów: 12 kierunków, bezpłatne studia stacjonarne, weekendowe oraz konkurencyjne cenowo  studia zaoczne,  atrakcyjny system stypendialny.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, kierunków studiów, stypendiów - na stronie: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Dzięki szerokiej współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z całego województwa opolskiego, Uczelnia stwarza studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży dla absolwentów.

PWSZ Nysa współpracuje z ponad 120 uczelniami, instytucjami badawczymi oraz licznymi pracodawcami zagranicznymi, umożliwiając studentom wyjazdy na stypendia zagraniczne i realizację praktyki zawodowej. Studia i praktyki, finansowane są w ramach programu Erasmus+.

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

  • obiekty uczelniane wyposażone są w: podjazdy, windy, podnośniki przychodowe, a budynki oznakowane poprzez wskazanie kierunku wejścia dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • na parkingach uczelnianych, wydzielone są  miejsca parkingowe dla ON.
  • przy wejściach do obiektów (tam gdzie jest taka potrzeba) zamontowano dzwonki w celu sprawnego przywołania obsługi
  • Uczelnia dysponuje mobilnym krzesłem ewakuacyjnym jako dodatkową alternatywą transportu (awaria winy, brak prądu, pożar itp.)
  • większe powierzchnie szklane w obiektach, oznakowano żółtymi pasami (z myślą o osobach słabowidzących)
  • w budynku głównym (A) gdzie mieści się Biblioteka, oznakowano schody, zastosowano pola uwagi
  • dostępny jest pokój wypoczynku dla studentów z niepełnosprawnościami (budynek główny – A (strefa wypoczynku, zaplecze kuchenne itp.)
  • W Uczelni funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego ułatwiającego dostęp do informacji i zajęć osobom z niepełnosprawnościami
  • w Bibliotece stworzono miejsce do pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową i z dysfunkcją wzroku
  • Uczelnia zapewnia pomoc tłumacza PJM i SJM oraz wsparcie (rozwiązania techniczne) osobom słabosłyszącym

W PWSZ w Nysie działa Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych, gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zgłaszać swoje potrzeby, zwracać się o wsparcie i pomoc.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik