Kontrast:

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2022/2023. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, Jego Magnificencja Rektor nyskiej Akademii, dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz. przywitał zaproszonych gości, pracowników Uczelni oraz studentów. Wśród gości byli między innymi: parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa opolskiego, władz samorządowych – powiatu i gminy, przedstawiciele uczelni wyższych Opolszczyzny i Dolnego i Górnego Śląska, instytucji, organizacji oraz biznesu.

W inauguracyjnym wystąpieniu, Rektor przedstawił sprawozdanie z działalności za miniony rok akademicki. Podkreślił m.in. specyfikę funkcjonowania nyskiej Uczelni w czasie pandemii, współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym, współpracę międzynarodową, realizowane projekty, sukcesy oraz plany dotyczące rozwoju. Rok akademicki 2022/23 rozpoczyna ponad 2200 studentów na 13 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 6 kierunkach studiów drugiego stopnia. W bieżącym roku Akademia w Nysie przyjęła na pierwszy rok studiów 1000 studentów.

W czasie Inauguracji przemawiali także zaproszeni goście oraz przedstawiciele studentów: Paweł Dymowski Przewodniczący Samorządu Studenckiego Akademii oraz Santjago Ulndreaj (Albania) reprezentujący studentów zagranicznych.

Immatrykulację nowo przyjętych studentów poprowadził Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz. W imieniu studentów pierwszego roku ślubowanie złożyli studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas rekrutacji.

Akty immatrykulacji odebrali: Magdalena Pasiniewicz (administracja), Katarzyna Osińska (architektura), Stanslau Mazheika (architektura), Sara Szankowska (bezpieczeństwo wewnętrzne), Aneta Kowalska-Koçer (bezpieczeństwo wewnętrzne), Mateusz Hrankowski (dietetyka), Kinga Kloc (dietetyka), Amelia Wilczyńska (finanse i rachunkowość), Jessica Swierzy (filologia germańska), Dominik Benesz (filologia angielska), Marek Dobruk (informatyka), Kornelia Wróbel (kosmetologia), Natalia Grabowska (pielęgniarstwo), Jolanta Maszkowska (pielęgniarstwo), Wiktoria Gełgut (psychofizyczne kształtowanie człowieka), Laura Wawrzyniak (ratownictwo medyczne), Karolina Myczewska (zarządzanie i inżynieria produkcji), Aleksander Hasny (zarządzanie i inżynieria produkcji), Kinga Hyra (jazz i muzyka estradowa), Justyna Sitarek (jazz i muzyka estradowa); a wśród studentów z zagranicy: Santjago Ulndreaj (Albania, kier. informatyka), Erva Çanakçi (Turcja, kier. dietetyka), Manuel Ángel Collado Álvarez (Hiszpania, kier. architektura), Maria Lopushanska (Ukraina, kier. filologia angielska), Edanur Birdal (Turcja, kier. zarządzanie i inżynieria produkcji), Lindon Gashi (Kosowo, kier. informatyka), Masza Milatovic (Czarnogóra, kier. filologia angielska).

Wykład inauguracyjny pt. Spojrzenie naukowca i praktyka na wymagania współczesnego sportu wygłosił dr hab. Tomasz Gabryś, prof. UJD.  

Uroczystość uświetnił występ Chóru Wydziału Jazzu pod dyrekcją dr. Mariusza Drożdżala.

W foyer Nyskiego Domu Kultury zaprezentowano wystawę z okazji Światowego Dnia Architektury przygotowaną przez Wydział Nauk Technicznych oraz Opolską Okręgową Izbę Architektów.

Msza św. w intencji nowego roku akademickiego odprawiona zostanie w niedzielę, 09.10.2022 r. o godz. 18.30.


7 października 2022 r.

Biuro Promocji 

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik