Kontrast:

Konferencja „Piękno w architekturze – Znaczenia i Symbole”

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie odbędzie się w dniach 18-19 maja 2023 r. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Piękno w architekturze – Znaczenia i Symbole”.

Konferencja będzie kontynuacją analizy problematyki piękna w architekturze, podejmowanej we wcześniejszych edycjach konferencji:

  • Piękno w architekturze – tradycja i współczesność (2018 r.),
  • Piękno w architekturze – harmonia miejsca (2021 r.).

Konferencje mają charakter interdyscyplinarny, skupiają badaczy z zagranicznych i krajowych środowisk naukowych – architektów, urbanistów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, kulturoznawców i filozofów z polskich i europejskich ośrodków akademickich. Wydarzenie jest realizowane w ramach programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Tematyka 

Problematyka konferencji dotyczy warunków kształtowania, przeżywania, jak również rozumienia symboli i znaczeń w przestrzeni egzystencjalnej w perspektywie architektonicznej i urbanistycznej, artystycznej, socjologicznej oraz filozoficznej. Interdyscyplinarny charakter konferencji będzie sprzyjać wzajemnej współpracy naukowców i praktyków, zmierzających do poznania oraz coraz doskonalszego kształtowania przestrzeni środowiska życia człowieka.

Zakres tematyczny planowanej konferencji będzie związany z wielowarstwową analizą przestrzeni architektonicznej i egzystencjalnej w aspekcie realnych, jak również wyobrażonych struktur urbanistycznych, przestrzeni publicznej i sąsiedzkiej, w powiązaniu z przekazem ideowym obiektów i zespołów urbanistycznych, mających odniesienie do symbolicznych treści i znaków kodowanych w strukturach funkcjonalno-przestrzennych, detalu, wyposażeniu czy też wystroju środowiska kształtowanego przez człowieka. 

Informacje

Czas wystąpienia wynosi 15 minut, co pozwoli na dyskusję, a także dokonanie, podczas wydarzeń towarzyszących, eksperymentu praktykowania i percypowania oddziaływań symboli i znaczeń określonych przestrzeni publicznych, które przez ich użytkowników są cenione i cechują się walorami piękna. Tym samym organizatorzy pragną wzmocnić wymiar praktyczny konferencji, który będzie podstawą i kontekstem do dokonywania uogólnień teoretycznych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie propozycji referatów i artykułów w języku angielskim lub polskim do dnia 31.12.2022 r. na adres: beautyinarchitecture@pans.nysa.pl.

Abstrakt powinien zawierać tytuł wystąpienia, nieprzekraczającą 300 słów charakterystykę treści oraz dane dotyczące autora (imię nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja instytucjonalna). Prosimy (nie ingerując we wkład twórczy prelegentów), by w referatach i wystąpieniach pojawiła się próba odpowiedzi, dlaczego i w jaki sposób symbolika i znaczenia zawarte w określonych przestrzeniach architektury i urbanistyki, skłaniając do refleksji, wywołują odczucia piękna oraz jakie przesłanki (ontologiczne, kulturowe, indywidualne) warunkują zaistnienie tego zjawiska.

Języki konferencji

angielski 

Publikacja

Referaty zostaną opublikowane w ogólnopolskim czasopiśmie naukowym.

 

FOTO: mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik