Kontrast:

Informacja w sprawie zmiany nazwy Uczelni

Uprzejmie informuję, że 1 października 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz.U. poz. 638), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zmieni nazwę na „Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie”.

W mocy pozostają wszystkie wewnętrzne akty prawne Uczelni wydane przed 1 października 2022 r.

Wszystkie wydane przez Uczelnię przed 1 października 2022 r.: legitymacje studenckie, dyplomy ukończenia studiów, zaświadczenia i inne dokumenty pozostają w mocy.

1 października 2022 r. zmianie ulegnie adres strony internetowej Uczelni na: www.pans.nysa.pl. Dotychczasowy adres www.pwsz.nysa.pl będzie przekierowywał użytkownika do nowej domeny.

Wszystkie uczelniane adresy poczty elektronicznej ulegają zmianie w następujący sposób:

  • pierwsza część nazwy (przed „@”) pozostanie bez zmian,
  • druga część nazwy (po „@”) zmieni się na: pans.nysa.pl.

Dotychczasowe adresy e-mail będą funkcjonować nie krócej niż do 31 grudnia 2022 r.

Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc prawną umów i porozumień zawartych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie przed 1 października 2022 r.

Po zmianie nazwy numery identyfikacyjne NIP i REGON oraz numery kont bankowych Uczelni pozostają bez zmian.

Od 1 października 2022 r. korespondencję, faktury oraz wpłaty proszę adresować: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. 

 

REKTOR 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik