O projekcie

Projekt: „Nyska Akademia Seniora – aktywizacja” realizowany jest przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 199 138,50 zł. Całkowita wartość projektu: 222 138,50 zł

Projekt jest kolejnym etapem rozwoju współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, który wzmocni oddziaływanie Uczelni w aspekcie społecznym przez ścisłe powiązanie dydaktyki, badań naukowych, prac innowacyjnych z popularyzacją osiągnięć naukowych i pracy naukowców przez organizację przedsięwzięć ukazujących seniorom w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej. 

Adresatem działań są seniorzy z powiatów: 

Program zostanie zrealizowany poprzez trzy działania:

  1. Nauka bliżej seniorów” - przeprowadzone zostaną różnorodne formy dydaktyczne skierowane do seniorów. Działanie to będzie realizowane przez trzy semestry. W tym czasie zostanie zrealizowanych 81 wyjazdów do następujących miejscowości: Prudnik, Złoty Stok, Kędzierzyn-Koźle, Głuchołazy, Nowa Ruda, Niemodlin, Korfantów, Paczków, Nysa. Celem działań jest przybliżenie rozwiązań bazujących na zdobyczach nauki przez dotarcie do uczestników projektu w ich środowisku społecznym i instytucjonalnym. 
  2. Seniorzy bliżej nauki” - seniorzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w PANS w Nysie, a skierowanych do seniorów. Umożliwi to poszerzenie obszarów tematycznych przy wykorzystaniu kompetencji nauczycieli akademickich PANS w Nysie i zaplecza uczelni. Zadanie będzie realizowane przez trzy semestry. W trakcie działania zaplanowano 24 spotkania, po 8 w semestrze. Celem działania jest wzrost zainteresowań naukowych uczestników spotkań oraz zwiększenie oddziaływania przez popularyzację osiągnięć nauki. 
  3. Promocja nauki w społeczeństwie” przeprowadzone zostaną w każdym semestrze spotkania promocyjne projektu w regionalnej TV, ukażą się artykuły w prasie, informacje w mediach społecznościowych, a także materiały informacyjne opracowane przez PANS w Nysie. Celem działania jest promocja nauki i kultury jej praktycznego stosowania adresowana do szerszego grona odbiorców korzystających z różnych mediów przez wykorzystanie różnych form przekazywania informacji. 

Baza dydaktyczno-naukowa w połączeniu z wysoko wykwalifikowaną kadrą pozwala na osiąganie oczekiwanych efektów w zakresie popularyzacji nauki. Potencjał ten daje podstawy osiągnięcia założonej społecznej odpowiedzialności nauki uczelni w kontekście efektów projektowych. 
 


Projekt „Nyska Akademia Seniora -aktywizacja” współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i NaukiAktualności


Za nami drugi semestr Projektu "Nyska Akademia Seniora - aktywizacja"

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie wdraża szereg aktywności z partnerami społecznymi uwzględniając przy tym różne grup wiekowe i działania międzypokoleniowe, czego odzwierciedleniem jest udział seniorów- słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Projekcie “Nyska Akademia Seniorów-Aktywizacja”.

W ramach projektu słuchacze UTW uczestniczą w wykładach o różnej tematyce :

ARTYKUŁ NA TVP3 OPOLE z filmemZakończył się pierwszy semestr zajęć w ramach projektu „Nyska Akademia Seniora – aktywizacja”.

Seniorzy z UTW Głuchołazy, Korfantów, Nysa, Prudnik, Kędzierzyn – Koźle, Nowa Ruda, Niemodlin, Złoty Stok i Paczków uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z bezpieczeństwa wewnętrznego , filologii, jazzu i muzyki estradowej, pielęgniarstwa, psychofizycznego kształtowania człowieka, ratownictwa medycznego, kosmetologii oraz architektury. Spotkania odbywały się siedzibach UTW jak i salach PANS w Nysie.

Krótka fotorelacja ze spotkania w UTW w Paczkowie.


W lokalnej prasie ukazał się artykuł promujący Projekt „Nyska Akademia Seniora – aktywizacja”.

Projekt obejmuje współpracą seniorów z 6 powiatów województwa opolskiego i dolnośląskiego. Odpowiada na zapotrzebowanie otoczenia społecznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w zakresie popularyzacji nauki, praktycznego jej zastosowania i kształcenia w kontekście zrównoważonego rozwoju.


Owocna współpraca naszej Uczelni z UTW

Nasza Akademia prowadzi współpracę z jedenastoma Uniwersytetami Trzeciego Wieku z województwa opolskiego i województwa dolnośląskiego. Współpraca obejmuje przede wszystkim opiekę merytoryczną i pomoc w funkcjonowaniu organizacyjnym i konceptualnym. Ważną jej częścią są także realizowane ministerialne projekty, jak np. projekt realizowany z UTW w Nysie.
Projekt: „Nyska Akademia Seniora – aktywizacja” realizowany jest przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.
Projekt jest kolejnym etapem rozwoju współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, który wzmocni oddziaływanie Uczelni w aspekcie społecznym przez ścisłe powiązanie dydaktyki, badań naukowych, prac innowacyjnych z popularyzacją osiągnięć naukowych i pracy naukowców przez organizację przedsięwzięć ukazujących seniorom w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej.
Adresatem działań są seniorzy z powiatów: nyskiego, prudnickiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i opolskiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 199 138,50 zł. Całkowita wartość projektu: 222 138,50 zł.


Spotkanie z sędzią Bartłomiejem Madejczykiem

18 maja 2023 r. w budynku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie przy ul. Armii Krajowej odbyło się kolejne spotkanie z nyskimi seniorami w ramach projektu „Nyska Akademia Seniora – aktywizacja”. Prowadzący spotkanie sędzia Bartłomiej Madejczyk przedstawił uczestnikom kwestię zdrowia, jako szczególnego dobra chronionego przepisami prawa karnego oraz praktyczne aspekty dochodzenia praw przez pokrzywdzonych. Uczestnicy w aktywny sposób włączyli się w prowadzone zajęcia, wywiązała się żywa i owocna dyskusja.

Harmonogramy zajęć

Głuchołazy Semestr 1 Semestr 2
Kędzierzyn Koźle Semestr 1 Semestr 2
Korfantów Semestr 1 Semestr 2
Niemodlin Semestr 1 Semestr 2
Nowa Ruda Semestr 1 Semestr 2
Nysa Semestr 1 Semestr 2
Paczków Semestr 1 Semestr 2
Prudnik Semestr 1 Semestr 2
Złoty Stok Semestr 1 Semestr 2


Kontakt

mgr Iwona Podpora - koordynator projektu
Adres: ul. Armii Krajowej 21, pok. 5, 48-300 Nysa
e-mail: sekfil@pans.nysa.pl
tel.: 77 409 16 70

mgr Kamila Krzesaj – asystent koordynatora 
Adres: ul. Obrońców Tobruku 5, pok. 103, 48-300 Nysa
e-mail: bpp@pans.nysa.pl 
tel.: 77 409 08 74
 
Projekt „Nyska Akademia Seniora - aktywizacja” współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki