Kontrast:

KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychWirtualna UczelniaDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studenckie Koła Naukowe są dobrowolnymi zrzeszeniami Studentów powołanymi z inicjatywy nauczycieli akademickich, a także samych Studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe. SKN są tworzone przy wszystkich Wydziałach PWSZ w Nysie, a tym samym zakres tematyczny ich działań jest bardzo różnorodny i szeroki. Każde Studenckie Koło Naukowe ma swojego opiekuna naukowego, którym jest nauczyciel akademicki PWSZ w Nysie. Pozostały skład koła tworzą Studenci Uczelni.

Działalność SKN przy PWSZ w Nysie polega na pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu pomysłów i inicjatyw członków koła związanych z daną dziedziną nauki. Owocem takich działań są organizowane akcje (np. zbiórka krwi przed wakacjami i na Mikołajki), udział w konferencjach naukowych, organizowanie zawodów (np. Mistrzostwa PWSZ w Ratownictwie Medycznym), konkursów itp. Wstępując do Studenckiego Koła Naukowego, Student może rozwijać swoje zainteresowania w wybranym zakresie, uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowych, prelekcjach, konferencjach. Często jest także twórcą ciekawych wydarzeń akademickich.

Kontakt ze Studenckimi Kołami Naukowymi:
Biuro Prorektorów,
ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 61

 

Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie działają następujące Studenckie Koła Naukowe:

Koło naukowe "ABACULUS"
Opiekun: dr inż. Jacek Tomasiak
Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy o tajniki programów CAD-owskich. Największą uwagę poświęcamy programowi Autodesk Inventor, w którym projektujemy części maszyn. Realizujemy również inne projekty, np. zajmujemy się programowaniem plotera grawerująco-frezującego, budową plotera do cięcia plazmą czy doświadczeniami na światłowodach.

Koło Naukowe "ACTIVE MINDS"
Opiekun: mgr Sebastian Zatylny
Udział w Kole zapewnia dalszy rozwój kompetencji komunikacyjnych i społecznych. W ramach działalności koła organizowane są wyjazdy dydaktyczne, wykłady, projekcje filmowe oraz warsztaty, których tematyka dotyczy języka i kultury krajów anglojęzycznych, a także psychologii poznawczej oraz teorii uczenia się i nauczania języka. Studenci tworzący Koło współorganizują coroczny festiwal Anglojęzycznych Form Artystycznych (AFA), nawiązują kontakty zagraniczne, zapraszając wykładowców i prelegentów, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. Dzielą się także swoją wiedzą organizując zajęcia językowe dla dzieci i młodzieży.

Koło Naukowe Akademicka Scena Muzyczna
Opiekun: mgr Roman Hudaszek
Celem koła jest umożliwienie rozwoju artystycznego Studentów wszystkich kierunków PWSZ w Nysie.

Koło naukowe "ANTROPOMOTUS"
Opiekun: mgr Marcin Dykta
Celem koła jest inspiracja do twórczej działalności studenckiej w zakresie nauki i doskonalenie cech motorycznych w różnych formach aktywności fizycznej.

Koło Naukowe "BONUS"
Opiekun: dr Agnieszka Szpara
Celem działalności Koła jest pomoc w zdobywaniu materiałów o charakterze edukacyjnym, organizowanie spotkań, dyskusji, wykładów i prezentacji - mających na celu poszerzenie wiedzy o finansach, współpraca z organizacjami krajowymi o podobnym charakterze, współpraca z instytucjami finansowymi, udział członków w sympozjach, konferencjach, odczytach i seminariach. Jesteśmy organizacją studencką, tworzoną przez Studentów dla Studentów: "Jesteśmy Studentami PWSZ w Nysie, różnimy się wiekiem i upodobaniami, ale łączy nas jedno - chcemy inwestować swoje pieniądze z głową, tak by przynosiły nam jedynie zyski".

Koło Naukowe "BWN"
Opiekun: dr Grzegorz Chmielewski
Udział w pracach Koła rozwija wiedzę praktyczną z zakresu bezpieczeństwa, poprzez współpracę z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Wojskiem Polskim i innymi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem na terenie województwa opolskiego.

Koło Naukowe Budownictwa "COMPAGES"
Opiekun: mgr inż. Marcin Zdanowicz
Celem Koła jest m.in. rozwijanie umiejętności w zakresie budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych oraz fizyki budowli, poprzez realizację konkretnych zadań praktycznych.

Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej "COR"
Opiekun: dr n. med. Ireneusz Barziej
Celem działalności jest pogłębianie wiadomości z zakresu medycyny, szkolenie indywidualne studentów, uczestnictwo studentów w obozach naukowych, wyjazdy do ośrodków klinicznych w kraju i zagranicą, udział członków w opracowaniu i prezentacji prac naukowych, udział w sympozjach, seminariach i konferencjach naukowych również o zasięgu międzynarodowym. Koło uczestniczy w otwartych imprezach związanych z ratownictwem medycznym organizowanych na terenie miasta i powiatu nyskiego, akcjach charytatywnych. Organizuje liczne pokazy i szkolenia obejmujące zasady ABC resuscytacji i udzielania pierwszej pomocy oraz zbiórki krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Opolu.

Koło Naukowe „Edukatorzy żywienia”
Opiekun: dr n. med. Marta Misiarz
Celem koła jest prowadzenie szkoleń, warsztatów i doradztwa w zakresie zasad prawidłowego żywienia dla dzieci i dorosłych; kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych w celu poprawy stanu zdrowia, wyglądu i samopoczucia; profilaktyka chorób dietozależnych.

Koło Naukowe Entuzjastów Nowych Technologii Informatycznych "ENTI"
Opiekun: dr inż. Adam Dudek
Celem funkcjonowania Koła jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy i umiejętności członków w zakresie informatyki, projektowanie i realizacja systemów informatycznych oraz badanie nowych rozwiązań programowo-sprzętowych powstających w oparciu o nowe technologie (grafika komputerowa, gry i multimedia, rozpoznawanie obrazów, detekcja ruchu, sztuczna inteligencja, aktywne i zautomatyzowane serwisy internetowe).

Koło naukowe "EZIS"
Opiekun: mgr Mirosława Grabas-Wyrwich
Celem Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu kosmetologii, między innymi poprzez: organizowanie szkoleń i pokazów wiodących firm kosmetycznych, jak również firm związanych z dermatologią oraz wyjazdów na kongresy i targi kosmetologiczne.

Koło Naukowe "FENIX"
Opiekun: mgr Marek Makówka
Celem koła jest poszerzenie i wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajęć z ratownictwa, funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, doskonalenie postępowania w wypadku zagrożeń.

Koło Naukowe "Fonetyka w Jazzie"
Opiekun: mgr Mariusz Kowalski
Udział w Kole zapewnia dalszy rozwój nad wymową i akcentem w utworach jazzowych śpiewanych w języku angielskim. W ramach działalności koła organizowane są spotkania z wokalistami jazzowymi oraz prowadzone są ćwiczenia mające na celu zbliżenie się wymowy studentów do oryginałów.

Koło Naukowe Germanistów
Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Kunicki
Celem Koła jest pogłębianie wiedzy zdobytej przez Studentów na studiach oraz doskonalenie języka niemieckiego. Spotkania realizowane są także w formie podróży studyjnych.

Koło Naukowe "Języka Niemieckiego"
Opiekun: mgr Mirosław Grudzień
Celem Koła są cykliczne spotkania w formie warsztatów językowych, projekcje filmów niemieckojęzycznych, przygotowanie do egzaminów językowych organizowanych przez Instytut Goethego, współpraca z instytucjami propagującymi język i kulturę obszaru niemieckojęzycznego.

Koło Naukowe „Koło Teatralne – Die Schauspielgruppe”
Opiekun: dr Beata Giblak
Celem Koła jest doskonalenie i poszarzanie kompetencji językowych studentów oraz poszerzanie wiedzy z literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych, a także ogólny rozwój osobowości, rozwijanie swoich pasji, wrażliwości intuicji, wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności pracy w zespole.

Koło Naukowe "LINGUA MUSICA"
Opiekun: dr Alina Bryll
Celem Koła jest analiza terminologiczna oraz interpretacja warstwy tekstowej utworów słowno-muzycznych, ich przekład meliczny z j. angielskiego na polski (i odwrotnie) z zamiarem wykonania piosenki przez zespół muzyczny Bambino Jazzu (dawniej Wave) działający w ramach Koła.

Koło naukowe "MEDIC"
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
Celem Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu naturalnych metod leczenia i profilaktyki chorób, organizacja prelekcji, pokazów i szkoleń z zakresu medycyny oraz współpraca
z Hospicjum w Nysie, ZOZ w Nysie, domami pomocy społecznej, szkołami oraz firmami farmaceutycznymi.

Koło Naukowe "MŁODZI PROJEKTANCI"
Opiekun: dr inż. Tomasz Wanat
Celem działalności Koła jest zapoznanie się i pogłębianie wiedzy o zasadach uczestnictwa w projektach europejskich i wiedzy o Unii Europejskiej, rozpoznanie i porównanie systemów kształcenia obowiązujących w różnych krajach, poznanie programów komputerowego wspomagania projektowania, uczestniczenie w konferencjach i targach dotyczących nowych technologii w projektowaniu i produkcji oraz konferencjach poświęconych zarządzaniu.

Koło Naukowe "NOIR"
Opiekun: mgr Andrzej Jaworski
Celem Koła jest rozwój wyobraźni przestrzennej i percepcji wizualnej oraz umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

Koło Naukowe Nysa Gospel Choir
Opiekun: dr Mariusz Drożdżal
Celem Koła jest zapoznanie Studentów z twórczością oraz życiem artystów Sceny Jazzowej i Estradowej. Przygotowanie aranżacji i wykonywanie utworów muzycznych, propagowanie muzyki.

Koło Naukowe „PALIUM”
Opiekun: mgr Anna Baranowska-Żabińska
Celem Koła jest poszerzenie wiedzy i umiejętności Studentów z zakresu opieki paliatywnej, psychoonkologii oraz innych dyscyplin medycznych.

Koło Naukowe Produkcji Muzycznej
Opiekun: mgr Maciej Prokopowicz
Celem koła jest nauka i obsługa programów komputerowych pomocnych przy tworzeniu i obróbce utworów muzycznych. Program działalności Koła:

  • nauka obsługi muzycznych programów komputerowych,
  • praktyczne ich zastosowanie w utworach muzycznych,
  • poznawanie sprzętu niezbędnego do produkcji i odtwarzania,
  • tworzenie utworów przy pomocy współczesnych technik komputerowych,
  • zapoznanie się z etapami produkcji muzycznej.

Studenckie Koło "ReNova"
Opiekun: dr hab. Małgorzata Korpała, prof. PWSZ w Nysie
Celem działania jest poszerzanie wiedzy z zakresu konserwacji i ochrony zabytków. Uczestnictwo w Kole jest świetną okazją do poznawania tajników technik konserwacji zabytków architektury oraz uczestnictwa w międzynarodowych projektach przy współpracy z Centrum Badawczo-Edukacyjnym Konserwacji Zabytków przy PWSZ w Nysie.

Koło Naukowe "Satya"
Opiekun: dr Marcin Błaszczyk
Celem Koła jest pogłębianie wiedzy z dziedziny kosmetologii opartej na faktach naukowych.

Koło Naukowe "SET POINT DIET"
Opiekun: dr Beata Całyniuk
Celem działania jest rozwijanie i poszerzania wiedzy w obszarze żywienia człowieka i dietetyki. Głównym zadaniem jest rozwijanie zainteresowań studentów, pobudzanie ich do zdobywania i poszerzania wiedzy nie tylko tej, która jest w naszych studiach obowiązkowa oraz doskonalenie umiejętności w pracy badawczej, ale przede wszystkim czerpanie z nauki przyjemności. Cel jest realizowany przez badanie nawyków żywieniowych oraz ocenę poziomu wiedzy na temat prawidłowego żywienia wśród mieszkańców Nysy i okolic. Jednocześnie podejmowane są działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej społeczeństwa.

Koło Naukowe Rachunkowości "SYMFONIA"
Opiekun: dr inż. Marta Targowicz
Celem koła jest pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości.
Będzie on realizowany przez cykl wykładów obejmujących zaawansowaną rachunkowość, case study oraz opracowanie i analizę dokumentów księgowych a także naukę języka angielskiego w zakresie rachunkowości.

Koło Naukowe Trzymaj Formę "TF"
Opiekun: dr Ewa Szura
Celem Koła jest zachęcanie do uczestniczenia w zorganizowanej aktywności fizycznej, udzielanie porad nt. zdrowego odżywiania, prowadzenie badań naukowych w obszarze dietetyki i fizjologii wysiłku fizycznego.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK