Kontrast:

Program pięciu dodatkowych kompetencji

Pilotowanie dronów, zakładanie firmy, płynna komunikacja w języku obcym, wyjazdy studyjne i pierwsza pomoc - wykształcenie studentów PWSZ w Nysie uzupełniono o unikalny zestaw kompetencji istotnych dla wybranego zawodu.

1. Wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej. Studenci wybranych kierunków studiów, w ramach zajęć programowych, zapoznają się z tematyką wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w ich przyszłej pracy zawodowej, ponadto realizowany jest kurs pilotażu dronów dla studentów PWSZ w Nysie.
2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. W planach studiów wszystkich kierunków realizowane są zajęcia warsztatowe z zakresu zakładania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia zrealizują profesjonaliści, którzy odnieśli sukces w biznesie.
3. Zwiększony wymiar języków obcych. Wszyscy chętni studenci mogą poszerzyć swoje kompetencje językowe w ramach dwóch dodatkowych semestrów nauki wybranego języka obcego.
4. Wyjazdy studyjne. Studenci ostatniego roku studiów biorą udział w branżowych targach krajowych i międzynarodowych, wizytach w wiodących instytucjach i firmach oraz konferencjach naukowych. Wyjazdy te umożliwiają studentom nawiązanie kontaktów zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami rynkowymi przed wejściem na rynek pracy.
5. Pierwsza pomoc w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym. Wszyscy studenci w ramach programów kształcenia odbywają szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym naciskiem na zagrożenia związane z wykonywanym zawodem oraz w ratownictwie drogowym. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów medycyny ratunkowej.

Więcej:

            
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik