Kontrast:
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Misją Biura Karier PWSZ w Nysie jest udzielanie wszechstronnego wsparcia studentom i absolwentom w wejściu i rozwijaniu się na rynku pracy.

Realizacja misji Biura Karier odbywa się poprzez następujące cele:

 1. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, kształtującego umiejętności studentów i absolwentów w poszukiwaniu pracy.
 2. Organizacja kursów i szkoleń zwiększających atrakcyjność studentów i absolwentów na rynku pracy.
 3. Gromadzenie i udostępnianie informacji na temat rynku pracy, jego wymagań i tendencji.
 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami - pozyskiwanie ofert pracy, praktyk, staży zawodowych dla studentów i absolwentów.
 5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Samorządem Studenckim, zrzeszeniami pracodawców oraz innymi podmiotami w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć i propagowania inicjatyw adresowanych do studentów i absolwentów szukających pracy.

Wszystkich studentów oraz absolwentów PWSZ w Nysie zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Biura Karier.
 • W rozmowie z doradcą zawodowym będziesz mógł określić swoje mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe, zaplanować i zarządzać własną karierą zawodową.
 • Dzięki udziałowi w organizowanych przez biuro warsztatach i szkoleniach, nabędziesz umiejętności przydatne w poszukiwaniu pracy.
 • Za pośrednictwem biura będziesz mógł zdobyć doświadczenie i wiedzę uczestnicząc w stażach i praktykach.
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego) oraz wypełniania kwestionariuszy on-line.
 • Doradcy zawodowi zapoznają Cię z technikami rekrutacyjnymi oraz pomogą Ci przygotować się do procedur selekcyjnych stosowanych przez pracodawców.
 • W Biurze Karier znajdziesz informacje o możliwościach dalszego kształcenia: studiach podyplomowych, stypendiach, szkoleniach, kursach. Znajdziesz również oferty pracy w kraju i za granicą.
 • Uzyskasz informacje na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zapoznasz się z lokalną i ogólnopolską prasą skierowaną dla osób poszukujących pracy

Biuro Karier PWSZ w Nysie powstało w styczniu 2006 r. Utworzenie Biura zostało dofinansowane ze środków Funduszu Pracy, przekazanych Uczelni na podstawie umowy zawartej przez Starostwo Powiatowe w Nysie i PWSZ w Nysie. Była to pierwsza tego typu umowa w Polsce.

Ponadto w Biurze Karier można także skorzystać z komputera z dostępem do Internetu aby:
 • napisać lub poprawić swoje dokumenty aplikacyjne,
 • wysłać aplikacje do pracodawców,
 • wypełnić formularze aplikacyjne on-line,
 • szukać pracy poprzez Internet.
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK