Kontrast:




Biuro Karier i Badania Rynku Pracy

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

Biuro Karier PWSz w Nysie wie, że idealny kandydat starający się o pracę powinien oprócz wiedzy specjalistycznej posiadać także „umiejętności miękkie”. Chcemy pomóc naszym studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy, dlatego oferujemy szkolenia z zakresu:

 1. umiejętności miękkich:
  - zarządzanie sobą w czasie,
  - metody aktywnego poszukiwania pracy,
  - kreowanie ścieżki kariery zawodowej,
  - autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej,
  - przygotowanie CV i listu motywacyjnego,
  - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  - coaching.
 2. umiejętności specjalistycznych:
  - kurs języka migowego z elementami słownictwa medycznego na poziomie KSS 1 i KSS 2,
  - specjalistyczny kurs AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk Inventor
  - kurs języka niemieckiego z elementami słownictwa medycznego na poziomie B1 i B2,
  - kurs lean manufacturing - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją,
  - kurs dający uprawnienia do pełnienia funkcji audytora wewn. zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem ( iso 9001:2008; iso 14001; iso 18001),
  - kurs kasjer walutowy.

Dodatkowo Biuro Karier organizuje warsztaty dedykowane dla każdego kierunku w ramach akcji "Wrzuć wiedzę na ruszt"

Wszystkie kursy kończą się egzaminem, a każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Studencie / Absolwencie!
Jeżeli uważasz, że istnieje potrzeba zorganizowania jakiegoś konkretnego szkolenia, bądź też chcesz sam podzielić się swoją wiedzą, zgłoś się do nas wspólnie zorganizujemy ciekawe przedsięwzięcie.

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK