Projekt "Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości” jest finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" na podstawie umowy nr SONP/SP/550650/2022


O projekcie

Projekt pn. "Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości” finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" i realizowany będzie przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie do czerwca 2024 roku.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich. W ramach projektu poza zajęciami teoretycznymi, gdzie objaśnione zostaną idee, cele i założenia zrównoważonego rozwoju zrealizowane zostaną zajęciach praktyczne, podczas których przedstawione zostaną rozwiązania techniczne dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z różnych źródeł odnawialnych. Moduł ten w założeniach przeprowadzony ma zostać w szkołach biorących udział w projekcie. Ponadto jako drugi moduł dla zespołów reprezentujących każdą z klas zostaną przeprowadzone zajęcia projektowe w PANS w Nysie na temat możliwości zastosowania zielonej energii w życiu codziennym. Ważnym elementem tej części będzie udział reprezentantów w specjalnie przygotowanej grze miejskiej. Gra zorganizowana zostanie na bazie napisanej w tym celu aplikacji, gdzie zostaną zdefiniowane zadania do wykonania, które zaprowadza uczestników do miejsc w których znajdować się będą rozwiązania w zakresie energii odnawialnej. Gra miejska zorganizowana zostanie przy współpracy z nyskimi firmami, które wykorzystują energie odnawialną.

Szkoły biorące udział w projekcie „Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości”:AktualnościDokumenty do pobrania

Dane uczestnika projektu – osoba niepełnoletnia
Dane uczestnika projektu – osoba pełnoletnia
Zgoda na wykorzystanie wizerunku – osoba niepełnoletnia
Zgoda na wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia
Zgłoszenie klasy do udziału w projekcieKontakt

dr inż. Piotr Chwastyk - koordynator projektu
dr inż. Jacek Tomasiak – koordynator merytoryczny
mgr Dagmara Bojda – koordynator administracyjny

Adres: ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa
E-mail: wrp@pans.nysa.pl
Tel: +48 774091687
Projekt "Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości” jest finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" na podstawie umowy nr SONP/SP/550650/2022