Projekt "Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości” jest finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" na podstawie umowy nr SONP/SP/550650/2022


O projekcie

Projekt pn. "Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości” finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" i realizowany będzie przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie do czerwca 2024 roku.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich. W ramach projektu poza zajęciami teoretycznymi, gdzie objaśnione zostaną idee, cele i założenia zrównoważonego rozwoju zrealizowane zostaną zajęciach praktyczne, podczas których przedstawione zostaną rozwiązania techniczne dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z różnych źródeł odnawialnych. Moduł ten w założeniach przeprowadzony ma zostać w szkołach biorących udział w projekcie. Ponadto jako drugi moduł dla zespołów reprezentujących każdą z klas zostaną przeprowadzone zajęcia projektowe w PANS w Nysie na temat możliwości zastosowania zielonej energii w życiu codziennym. Ważnym elementem tej części będzie udział reprezentantów w specjalnie przygotowanej grze miejskiej. Gra zorganizowana zostanie na bazie napisanej w tym celu aplikacji, gdzie zostaną zdefiniowane zadania do wykonania, które zaprowadza uczestników do miejsc w których znajdować się będą rozwiązania w zakresie energii odnawialnej. Gra miejska zorganizowana zostanie przy współpracy z nyskimi firmami, które wykorzystują energie odnawialną.

Szkoły biorące udział w projekcie „Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości”:Aktualności


Dnia 29.05.2023 r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie odbyło się seminarium podsumowujące pierwszą edycję projektu „Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości”, podczas którego zaprezentowane zostały innowacyjne projekty uczniów z wykorzystaniem energii odnawialnych.

Klawiatura wytwarzająca energię odnawialną, wystarczająca np. do naładowania urządzeń mobilnych, automatyczna kosiarka z funkcją nawadniania oraz nawożenia zasilana prądem z paneli słonecznych, telefon ładowany dzięki szklanej powłoce kwantowej, czy etui na telefon z baterią słoneczną to tylko część innowacyjnych propozycji zaprezentowanych przez młodzież podczas seminarium. Wszystkie projekty oceniane były przez Komisję Konkursową w składzie:

Prezentacje te spotkały się z dużym zainteresowaniem nie tylko Komisji, ale także uczniów i nauczycieli obecnych na seminarium. Biorąc pod uwagę oryginalność koncepcji, kompletność projektu, praktyczność rozwiązania oraz jakość prezentacji projektu Komisja zdecydowała przyznać:

Zespoły, które stanęły na podium otrzymały zestawy Horizon (zestaw naukowy energia odnawialna – I miejsce, samochód wodorowy H-Racer 2.0. – II miejsce, solarny zestaw edukacyjny – III miejsce), które mogą być wykorzystywane podczas realizowanych zajęć w szkołach. Dodatkowo, każda z klas biorących udział projekcie otrzymała zestaw - hydrosamochód z ogniwem paliwowym.

Spotkanie, które w auli nyskiej Akademii skupiło niemalże 200 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Nysy i Otmuchowa dało także możliwość podsumowania działań zrealizowanych w ramach projektu w pierwszej połowie roku 2023 r. Prowadzący seminarium Prorektor ds. współpracy i rozwoju dr inż. Piotr Chwastyk przedstawił wszystkie formy zajęć, które przeprowadzone zostały przez wykładowców PANS w Nysie, w tym grę miejską, która spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Zostały także wręczone upominki dla jej zwycięzców – reprezentantów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie.

Projekt "Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości” realizowany jest przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie w latach 2022 -2024 i finansowany jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" na podstawie umowy nr SONP/SP/550650/2022.


Gry miejskie w ramach projektu "WSPARCIE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI"

40 uczestników, 8 zespołów, 5 punktów kontrolnych i specjalnie w tym celu napisana aplikacja - to klucz do sukcesu gry miejskiej, która dnia 19.05.2023 r. odbyła się w ramach realizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie projektu „Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości”.
W trakcie 3 godzinnych zmagań uczestnicy gry mieli za zadanie odwiedzić 5 punktów kontrolnych zlokalizowanych na terenie miasta Nysa, gdzie zostały im przestawione różne formy pozyskiwania energii odnawialnej. W budynku Rektoratu dzięki firmie Umicore poznali zrównoważone rozwiązania w zakresie ekologicznego transportu i produkcji materiałów katodowych, które kluczowymi składnikami akumulatorów litowo-jonowych, w Dytko serwis mieli okazję przyjrzeć się microcarom IXAR, poznać ich paramenty i możliwości związane z ich użytkowaniem, w siedzibie Tauron Polska Energia zapoznali się z pracą elektrowni wodnej, która od początku XX wieku wykorzystuje wody rzeki Nysy-Kłodzkiej do wytwarzania energii, w tzw. Mechaniku dowiedzieli się więcej o zainstalowanych tam pompach ciepła, w budynku A nyskiej akademii za pomocą dronów podglądnęli zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne.
Zgodnie z zasadami gry w każdym punkcie gracze musieli odpowiedzieć na 5 pytań związanych z energią odnawialną wykorzystywaną przez daną firm, czy instytucję. Rozwiązanie zadania było kluczem do uzyskania lokalizacji kolejnego punktu na mapie. Zgodnie z założeniami gra miała nie tylko zintegrować zespoły i pobudzić w nich ducha dobrej rywalizacji, ale przede wszystkim poprzez zabawę zapoznać ich z różnymi możliwościami wytwarzania energii odnawialnej i jej dużego znaczenia dla środowiska, które nas otacza.
Partnerami gry miejskiej były firmy: Umicore Poland Nysa, Dytko serwis oraz Tauron Ekoenergia Sp. z o. o., a uczestnikami zmagań byli uczniowie nyskich szkół: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Diecezjalnego Liceum Humanistycznego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół w Otmuchowie.
Projekt "Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości” realizowany jest przez PANS w Nysie w latach 2022 -2024 i finansowany jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Zespół Szkół w Otmuchowie
Relacja na Facebooku ZS

Diecezjalna Szkoła Podstawowa i Liceum Humanistyczne w Nysie
Relacja na Facebooku Szkoły

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie
Relacja na Facebooku Szkoły

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
Relacja na Facebooku Szkoły


Uczniowie szkół średnich poznają odnawialne źródła energii

Jak powstaje prąd z wiatru, wody i słońca? Co to są ogniwa wodorowe? Jak wykorzystać geotermię jako odnawialne źródło energii? Jak zachodzi reakcja elektrolizy? To tylko część zagadnień, które zostały poruszane podczas zajęć w ramach Projektu „Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości”.

Relacja na stronie PANS

Zajęcia laboratoryjne
24 marzec to rozpoczęcie w szkołach zajęć doświadczalnych. Podczas czterech godzin lekcyjnych uczniowie szkół średnich pracują na zestawach eksperymentalnych prezentujących techniki wytwarzania prądu z wiatru, słońca czy wody. Budowane są zestawy wykorzystujące między innymi indukcję elektromagnetyczną i elektrolizę wody otrzymując wodór, który zasila ogniwa paliwowe generujące prąd elektryczny.
Uczestnicy pod okiem prowadzących samodzielnie budują różne zestawy do wytwarzania energii oraz analizują skuteczność tych metod.

Zespół Szkół w Otmuchowie
Relacja na stronie ZS

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie

Diecezjalne Liceum Humanistyczne
Relacja na stronie szkoły
Relacja na Facebooku szkoły

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
Relacja na Facebooku szkoły

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie


Zajęcia teoretyczne
13.03 rozpoczęły się wykłady dla uczestników projektu. Zajęcia przybliżają uczniom szkół średnich problematykę zrównoważonego rozwoju omawiając najważniejsze cele ze szczególnym zwróceniem uwagi na wytwarzanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Przekazana wiedza pozwoli uczestnikom zrozumieć potrzebę dbania o środowisko i zasoby naturalne. Wykłady odbywają się w szkołach i prowadzone są przez wykładowców Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.

Zespół Szkół w Otmuchowie
Relacja na stronie ZS

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie

Diecezjalne Liceum Humanistyczne
Relacja na stronie szkoły


Spotkanie z opiekunami
W dniu 8 lutego 2023 odbyło się spotkanie z opiekunami klas szkół średnich biorących udział w projekcie. Podczas spotkania przekazano informacje dotyczące celu projektu, przedstawiono harmonogram i zakres zajęć. Zaprezentowano zestawy doświadczalne, na których będą pracować uczniowie podczas zajęć oraz nagrody, jakie otrzymają klasy uczestniczące w projekcie.
Na spotkaniu ustalono szczegóły kolejnych działań, które rozpoczną się w marcu.


Rozpoczynamy działania projektowe
Na zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości” odpowiedziało 8 klas z sześciu szkół średnich. Są to klasy ze szkół:

Dziękujemy za zgłoszenie udziału. Postaramy się dostarczyć uczestnikom niezapomnianych wrażeń.Dokumenty do pobrania

Dane uczestnika projektu – osoba niepełnoletnia
Dane uczestnika projektu – osoba pełnoletnia
Zgoda na wykorzystanie wizerunku – osoba niepełnoletnia
Zgoda na wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia
Zgłoszenie klasy do udziału w projekcie
Zajęcia projektowe w ramach projektu „Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości”
Regulamin konkursu na najlepsze rozwiązanie w zakresie wykorzystania energii odnawialnej
Regulamin gry miejskiejKontakt

dr inż. Piotr Chwastyk - koordynator projektu
dr inż. Jacek Tomasiak – koordynator merytoryczny
mgr Dagmara Bojda – koordynator administracyjny

Adres: ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa
E-mail: wrp@pans.nysa.pl
Tel: +48 774091687
Projekt "Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości” jest finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" na podstawie umowy nr SONP/SP/550650/2022