Kontrast:

Studium Języków Obcych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Informacje ogólne

Lektorat języka obcego wynosi 120 godzin dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych i jest rozłożony na cztery semestry. Zajęcia odbywają się w ciągu dwóch pierwszych lat studiów.

Studium Języków Obcych prowadzi naukę następujących języków:

  • angielski
  • niemiecki
  • hiszpański
  • czeski

Na zajęciach lektorzy korzystają z podręczników związanych z kierunkiem studiów.

Lektorat zakończony jest egzaminem pisemnym na poziomie B2.

Po ukończeniu kursu student:

  • dysponuje kompetencją językową umożliwiającą generowanie wypowiedzi zrozumiałych dla rodzimego użytkownika danego języka, potrafi relacjonować wydarzenia, opisywać własne przeżycia, reakcje i wrażenia oraz radzić sobie w większości sytuacji występujących podczas kontaktów prywatnych i zawodowych zarówno w kraju, jak i za granicą,
  • rozumie ze słuchu główne myśli wypowiedziane w standardowej odmianie języka, rozumie główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących oraz zawodowych,
  • potrafi napisać spójną, poprawną pod względem gramatycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na tematy ogólne lub związane z zainteresowaniami, potrafi swobodnie redagować e-mail,
  • potrafi zinterpretować główny sens tekstu czytanego, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych spraw typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.

W zależności od kierunku studiów student ma możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia językowe w semestrach 3-4 lub 5-6. Student może kontynuować wcześniej wybrany język lub wybrać inny z oferty Studium.

Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK