Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Informacja podstawowa

Studia inżynierskie 7 semestrów
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oferuje możliwość kształcenia studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Program studiów pozwala na kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Kształcenie studentów tego kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące procesów produkcyjnych na bazie poszerzonej wiedzy o zarządzaniu.

Przygotowanie zawodowe.
W ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przygotowuje się studentów do pracy zawodowej w różnych branżach. Celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności inżyniera - menedżera, przygotowanego do objęcia kierowniczego stanowiska w przedsiębiorstwie, niezależnie od jego formy prawno-organizacyjnej.
Takie przygotowanie daje też możliwość rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej. Absolwent kończący kierunek może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową. Może pracować w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowisku inżyniera produkcji lub inżyniera rozwoju produktu w dziale projektowania czy technicznego przygotowania produkcji lub na stanowiskach pokrewnych, jak np. kontrola jakości, utrzymanie ruchu.

Program studiów obejmuje, oprócz zajęć dydaktycznych, praktykę zawodową i zajęcia realizowane po za siedzibą Uczelni.
Praktyki realizowane w przedsiębiorstwach stwarzają studentom kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji możliwość kontaktu z przyszłymi pracodawcami.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK