Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wydział Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne mieści się w budynku D kampusu uczelnianego.

Jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt dydaktyczny - zaawansowane fantomy do nauki resuscytacji dorosłych i dzieci, intubacji, kaniulacji dożylnej i doszpikowej, zaopatrywania urazów. Pomoce naukowe są sukcesywnie odnawiane, regularnie dokonuje się zakupów nowego sprzętu. W najbliższym czasie zaplanowano wykonanie atrapy ambulansu ratunkowego dla studentów ratownictwa medycznego. Podobnie jak w pozostałych jednostkach Uczelni kadra naukowa i studenci Instytutu mogą korzystać z licznych urządzeń audiowizualnych, budynek posiada stałe przyłącze do sieci Internet. Warunki lokalowe prowadzenia zajęć dydaktycznych są bardzo dobre.

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2021    kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK