Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Koncepcje zagospodarowania szpitala w Korfantowie

Studenci kierunku Architektura oraz studenci Programu Erasmus+ realizujący semestr studiów w naszej Uczelni, opracowali koncepcje architektoniczne zagospodarowania Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. W dniu 11 marca br. zorganizowano spotkanie podsumowujące warsztaty studenckie oraz finalne koncepcje architektoniczne.

W podsumowaniu uczestniczyli m.in. Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie, Piotr Wach - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Małgorzata Kompata - Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Wojciech Machelski - Prezes Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, Jolanta Rupniewska - Dyrektor ds. Finansowych OCR, Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Kanclerz PWSZ w Nysie - Zbigniew Szlempo, prof. Włodzimierz Stanisławski - Dziekan Wydziału Nauk Technicznych oraz wykładowcy na kierunku architektura w PWSZ w Nysie.

Inicjatorami przedsięwzięcia byli prezes OCR w Korfantowie mgr inż. Wojciech Machelski oraz dr Piotr Wach-Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego.

Studenci, podzieleni na 3 grupy robocze w październiku 2021 r., pracowali pod okiem wykładowców kierunku architektura PWSZ Nysie: prof. Piotra Obracaja, prof. Bogusława Szuby, dra Piotra Opałki i mgra Jakuba Tomiczka. Podstawowym celem warsztatów było ożywienie otoczenia Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie jako miejsca potencjalnych aktywności pacjentów i kuracjuszy, osób odwiedzających, a także mieszkańców ze wskazaniem możliwości powiązania naturalnych terenów zielonych i rekreacyjnych z tkana historyczną i nową wzniesioną po 1945 roku.

Projekty studentów będą stanowić materiał pomocniczy do konsultacji społecznych oraz planowanych działań inwestycyjnych Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.

Warsztaty projektowe stanowią praktyczny przykład powiązania działalności nyskiej Uczelni z potrzebami lokalnych samorządów, przedsiębiorstw i znakomicie wpisują się w realizowany w PWSZ w Nysie program studiów na kierunku architektura.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK