Kontrast:
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

MedCare - wyniki rekrutacji na zagraniczne staże absolwenckie

Dnia 13 marca 2014 roku zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do projektu staży absolwenckich MedCare - Personel medyczny na innowacyjnym rynku pracy w ramach projektu Leonardo da Vinci.

W spotkaniu wzięli udział studenci kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Nysie, którzy planują obronę w terminie do 30.06.2014 r. Do rekrutacji zostali dopuszczeni wszyscy kandydaci, którzy do dnia 12.03.2014 r. złożyli w Biurze Karier komplet wymaganych dokumentów.

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych utworzono listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie MedCare (kolejność alfabetyczna):

  1. Michał Bachcialski
  2. Aleksandra Bendzińska
  3. Marta Ferenc
  4. Anna Gąsiorek
  5. Agata Krakowska
  6. Marcelina Mickiewicz
  7. Katarzyna Nowicka
  8. Marta Seretny
  9. Agnieszka Sielska
  10. Izabela Wiercińska

Wyłonieni kandydaci wezmą udział w warsztatach kulturowych i intensywnych kursach językowych przygotowujących ich do wyjazdu na zagraniczne staże absolwenckie.

Serdecznie gratulujemy!

mgr Paulina Sołtys
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK