Kontrast:

Studium Języków Obcych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych

15 listopada 2017 r. odbędzie się Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego oraz powiatu kłodzkiego. Termin zgłoszeń do konkursu upływa 27 października 2017 r.


Konkurs Języka Niemieckiego organizowany jest w ramach Nyskiego Festiwalu Nauki pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji Narodowej, Opolskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Opolskiego, Marszałka Województwa Opolskiego, Starosty Nyskiego, Burmistrza Nysy, Konsulatu Niemiec w Opolu oraz Centrum Nauki Kopernik.

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego;
  • motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;
  • integracja uczniów różnych szkół województwa opolskiego oraz powiatu kłodzkiego interesujących się językiem niemieckim;
  • rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej uczniów.

Zakresy wymagań konkursu przedmiotowego obejmuje poszerzone treści zawarte w podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w bardzo dobrym stopniu opanowali materiał gramatyczny, leksykalny, wyróżniają się umiejętnością rozumienia tekstu czytanego i słuchanego oraz posiadają umiejętność wypowiadania się na tematy z życia codziennego, poprawną wymową, a także posiadają rozległa wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego.

Uczestnicy przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 według europejskiego opisu biegłości językowej zalecanej przez Radę Europy.

Więcej informacji: Biuro Współpracy Międzynarodowej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa
tel. 77 4090856
e-mail: bwm@pans.nysa.pl
Regulamin konkursu PDF
Harmonogram konkursu PDF

Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK