AktualnościWarsztaty seniorów z Nowej Rudy

Seniorzy z UTW Nowa Ruda 07.10.2022 rozpoczęli zajęcia z ratownictwa medycznego. Obejmują one swym zakresem pierwszą pomoc, a także zachowania prospołeczne i działania prozdrowotne i są uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy z tego zakresu.
Zajęcia prowadzi Pan dr n. med. Ireneusz Barziej reprezentujący Wydział Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne, studia licencjackie.


Warsztaty seniorów z Niemodlina

Seniorzy z UTW z Niemodlina 04.10.2022 rozpoczęli zajęcia z psychofizycznego kształtowania człowieka. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące sprawności intelektualnej, a także aktywności ruchowej i celowości działań w tym zakresie.
Zajęcia prowadzi Pani dr n. o zdr. Ewa Szura - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, studia licencjackie.


Warsztaty seniorów z Nysy

Seniorzy z Nysy 29.09.2022 rozpoczęli zajęcia poświęcone aktywności ruchowej i intelektualnej z zakresu psychofizycznego kształtowania człowieka. W trakcie zajęć zapoznają się m. in. z zagadnieniami dotyczącymi sprawności psycho-fizycznej.
Zajęcia prowadzi Pani dr n. o zdr. Ewa Szura Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka, studia licencjackie.


Warsztaty seniorów z Prudnika

Seniorzy z Prudnika z UTW Prudnik i UZW Pokolenia 23.09.2022 rozpoczęli zajęcia z pielęgniarstwa. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami pielęgnacji osób starszych, a także prawami pacjenta do opieki.
Prowadzącą zajęcia z pielęgniarstwa jest Pani mgr A. Komarow-Kuźmińska reprezentująca Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo, studia licencjackie i magisterskie.


Warsztaty seniorów ze Złotego Stoku

Seniorzy z UTW ze Złotego Stoku 21.09.2022 rozpoczęli zajęcia z przedsiębiorczości. W trakcie zajęć omawiane będą, m. in. zagadnienia związane z zarządzaniem, także w odniesieniu do działalności samego UTW.
Prowadzący zajęcia Pan dr inż. P. Bernat reprezentuje Wydział Nauk Technicznych – kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji studia inżynierskie i magisterskie.


Warsztaty seniorów z Kędzierzyna Koźla

Seniorzy z Koźla 21.09.2021 z UTW Ziemi Kozielskiej rozpoczęli zajęcia z dietetyki. Cykl zajęć z dietetyki obejmuje szereg zagadnień prozdrowotnych, w tym dotyczące zaleceń prawidłowego odżywiania się i profilaktyki.
Zajęcia z dietetyki prowadzą Panie dr inż. Ewa Malczyk, prof. ucz. oraz dr n. med. Marta Misiarz, reprezentujące Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - kierunek dietetyka.


Warsztaty seniorów z Głuchołaz

Seniorzy z UTW z Głuchołaz 19.09.2022 rozpoczęli kolejny cykl zajęć. Uczestniczą w zajęciach z komunikacji społecznej. W trakcie spotkań będą analizowali zachowania społeczne i implikacje interpersonalne, a także zapoznają się z zagadnieniami komunikacji międzykulturowej. Prowadzącym zajęcia jest Pan dr Tomasz Drewniak, prof. ucz. reprezentujący Wydział Nauk Społecznych - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, studia licencjackie i magisterskie.

Zajęcia z psychofizycznego kształtowania człowieka

24.05.2022, we wtorek seniorzy z Koźla zakończyli rozpoczęte w lutym zajęcia z psychofizycznego kształtowania człowieka w ramach 5. cyklu warsztatów projektu KUS. Zajęcia obejmowały, oprócz teorii dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, praktyczną naukę nordic walking, ćwiczenia usprawniające i gimnastykę umysłu oraz wiele innych.

Prowadząca zajęcia Pani dr n. o zdr. Ewa Szura reprezentuje Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka studia licencjackie.


Zajęcia z ratownictwa medycznego

17.05.2022, we wtorek seniorzy ze Złotego Stoku zakończyli rozpoczęte w lutym zajęcia z ratownictwa medycznego w ramach 5. cyklu warsztatów projektu KUS. Zajęcia obejmowały zagadnienia -teorię i praktykę- dotyczące w szczególności pierwszej pomocy i wpływu przygotowania uczestników zdarzenia na prawidłową reakcję i postępowanie.

Prowadzący zajęcia Pan dr n. med. Ireneusz Barziej reprezentuje Wydział Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne.


Zajęcia z pielęgniarstwa

28.03.2022, w piątek seniorzy z Nowej Rudy kontynuowali rozpoczęte w lutym zajęcia z pielęgniarstwa w ramach 5. cyklu warsztatów projektu KUS. Zajęcia z pielęgniarstwa przybliżają m. in. zagadnienia z zakresu opieki nad osobami starszymi. Prowadząca zajęcia Pani mgr Anna Komarow-Kuźmińska reprezentuje Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo studia licencjackie i magisterskie.


Zajęcia zarządzania

08 i 15.03.2022 Pan dr Piotr Bernat prowadził zajęcia dla seniorów z Głuchołaz w ramach 5. cyklu warsztatów poświęconych przedsiębiorczości. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Wiele poruszanych kwestii, ale też odwołania do działalności samego UTW angażowało uczestników w dyskusję. Prowadzący zajęcia Pan dr inż. P. Bernat reprezentuje Wydział Nauk Technicznych – kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji studia inżynierskie i magisterskie.


Zajęcia z dietetyki

17.02.2022, tj. w środę seniorzy z Prudnika rozpoczęli 5. cykl warsztatów w ramach projektu KUS. Zajęcia z dietetyki odnoszą się potrzeb seniorów w zakresie żywienia, ale obejmują takż specjalistyczne zajęcia laboratoryjne.e Prowadzące zajęcia Panie dr inż. Ewa Malczyk, prof. PWSZ w Nysie i dr n. med. Marta Misiarz, reprezentują Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - kierunek dietetyka.


Wykład otwarty

09.02.2022 seniorzy z Nysy zainaugurowali wykładem otwartym 5. cykl projektu KUS. Wykład przeprowadził Pan mgr Sebastian Zatylny reprezentujący Wydział Neofilologii PWSZ w Nysie. Było to już kolejne spotkanie ze słuchaczami UTW Nysa. Tym razem prowadzący przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące edukacji w Wietnamie. W spotkaniu uczestniczył Pan dr P. Bernat życząc słuchaczom udanego semestru.
Warsztaty seniorów z Nysy

Seniorzy z UTW z Nysy 17.12.2021 zakończyli kolejny cykl zajęć. W trakcie uczestnicy zapoznawali się z zagadnieniami pielęgnacji osób starszych czemu towarzyszyła dyskusja dotycząca aktualnych trendów.

Prowadzącą zajęcia z pielęgniarstwa była Pani mgr A. Komarow-Kuźmińska reprezentująca Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo, studia licencjackie i magisterskie.


Warsztaty seniorów z Nowej Rudy

Seniorzy z UTW Nowa Ruda 07.10.2021 rozpoczęli zajęcia z dietetyki. Cykl zajęć z dietetyki obejmuje szereg zagadnień prozdrowotnych, w tym dotyczące prawidłowego odżywiania się.
Zajęcia z dietetyki prowadzą Panie dr inż. Ewa Malczyk, prof. PWSZ w Nysie oraz Pani dr n. med. Marta Misiarz, reprezentujące Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - kierunek dietetyka.


Wykład otwarty

29.09.2021 po wakacyjnej przerwie powróciliśmy do wykładów otwartych. Cykl wykładów zainaugurowała Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Grochowska-Niedworok reprezentująca Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - kierunek dietetyka. Omawiała studentom zgormadzonym na zajęciach zagadnienia dotyczące odżywiania i wpływu tegoż na seniorów i ich zdrowie. Wykład zatytułowany „sposób żywienia a zdrowie seniorów” został zrealizowany w salach wykładowych budynku PWSZ w Nysie przy ul. Chodowieckiego.


Warsztaty seniorów z Niemodlina

Seniorzy z UTW z Niemodlina 22.09.2021 rozpoczęli zajęcia z przedsiębiorczości. Zajęcia obejmują zagadnienia celowości, w tym aktywności i innowacyjności podejmowanych działań.

Zajęcia prowadzi Pan dr Piotr Bernat reprezentujący Wydział Nauk Technicznych, kierunek -zarządzanie i inżynieria produkcji, studia inżynierskie i magisterskie.


Warsztaty seniorów z Kędzierzyna Koźla

Seniorzy z UTW Ziemi Kozielskiej 21.09.2021 rozpoczęli zajęcia z ratownictwa medycznego. Zajęcia obejmują swym zakresem w szczególności pierwszą pomoc. Zachowania prospołeczne i działania prozdrowotne są uzupełnieniem ćwiczeń praktycznych.

Zajęcia prowadzi Pan dr n. med. Ireneusz Barziej reprezentujący Wydział Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne.


Warsztaty seniorów z Głuchołaz

Seniorzy z UTW z Głuchołaz 17.09.2021 rozpoczęli kolejny cykl zajęć. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami pielęgnacji osób starszych czemu towarzyszy dyskusja dotycząca aktualnych trendów.

Prowadzącą zajęcia z pielęgniarstwa jest Pani mgr A. Komarow-Kuźmińska reprezentująca Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo, studia licencjackie i magisterskie.


Warsztaty seniorów ze Złotego Stoku

Seniorzy z UTW ze Złotego Stoku 16.09.2021 rozpoczęli zajęcia z komunikacji społecznej. W trakcie zajęć omawiają, m. in. zachowania społeczne i implikacje interpersonalne.

Prowadzącą zajęcia jest Pani dr Ewa Smolka-Drewniak reprezentująca Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia licencjackie i magisterskie.


Warsztaty seniorów z Prudnika

Seniorzy z Prudnika z UTW Prudnik i UZW Pokolenia 14.09.2021 rozpoczęli zajęcia poświęcone aktywności ruchowej. W trakcie zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi sprawności psycho-fizycznej.

Zajęcia prowadzi Pani mgr Ewa Szura Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka.
KUS

W dniach 16-18.06.2021 odbyły się w PWSZ w Nysie zajęcia dla seniorów z Głuchołaz, Kędzierzyna Koźla, Niemodlina, Nowej Rudy, Nysy, Prudnika i Złotego Stoku w ramach projektu KUS. Słuchacze UTW przez trzy dni mieli wypełniony czas różnymi aktywnościami. Już w trakcie, zarówno nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia, jak i uczestnicy tych zajęć, seniorzy podkreślali znaczenie takiej formy kształcenia. Będzie to podstawa planowania dalszych działań w przyszłości.

O tym co się, działo na Zjeździe pisze także Pani Anna Szczepan z NUTW, linki w załączeniu

oraz


Zajęcia z pielęgniarstwa

28.02.2020, w piątek seniorzy z Niemodlina rozpoczęli cykl warsztatów w ramach projektu KUS. Zajęcia z pielęgniarstwa prowadziła Pani mgr Anna Komarow-Kuźmińska, która reprezentuje Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo studia licencjackie i magisterskie.


Zajęcia z komunikacji społecznej

20.02.2020, we czwartek seniorzy z Kędzierzyna Koźla rozpoczęli cykl warsztatów w ramach projektu KUS. Zajęcia z komunikacji społecznej prowadziła Pani dr Ewa Smolka-Drewniak, która reprezentuje Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia licencjackie i magisterskie.


Rok 2019-jak go zapamiętamy?

19.02.2020 Pan dr Piotr Bernat reprezentujący Wydział Nauk Technicznych – kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji spotkał się, w ramach wykładu pt. Rok 2019-jak go zapamiętamy?, z seniorami z Nysy, którzy wzięli udział w kolejnym wydaniu cyklu wykładów otwartych. Wykład odbył się w sali wykładowej 102A PWSZ w Nysie ul. Chodowieckiego 4.


Zajęcia z przedsiębiorczości

14 i 21.02.2020 Pan dr Piotr Bernat spotkał się z seniorami z Nysy w ramach 3. cyklu warsztatów poświęconych przedsiębiorczości. Ze spotkań wynika potrzeba kontynuacji i uszczegóławiania omawianych zagadnień. W trakcie zajęć jak zwykle była teoria, case study, a spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja uczestników. Pan dr P. Bernat reprezentuje Wydział Nauk Technicznych – kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji.


Zajęcia z przedsiębiorczości

13.02.2020 Pan dr Piotr Bernat spotkał się z seniorami z Prudnika w ramach kolejnego cyklu warsztatów poświęconych zagadnieniom z przedsiębiorczości. Była teoria, studium przypadku i jak zawsze nieodzowna w trakcie zajęć dyskusja uczestników. Pan dr P. Bernat reprezentuje Wydział Nauk Technicznych – kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji.


"Egzo i endogeniczne zagrożenia jednostek i grup społecznych"

12.02.2020 Pan dr Tadeusz Iwanek, prof. PWSZ w Nysie reprezentujący Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia licencjackie i magisterskie zapoczątkował wykłady w ramach 3. już cyklu projektu przedstawiając zebranym „Egzo i endogeniczne zagrożenia jednostek i grup społecznych”, co spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.


Zajęcia z dietetyki

12.02.2020, tj. w środę seniorzy ze Złotego Stoku rozpoczęli cykl warsztatów w ramach projektu KUS. Zajęcia z dietetyki prowadziła Pani dr inż. Ewa Malczyk, prof. PWSZ w Nysie, reprezentująca Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - kierunek dietetyka.


Zajęcia z ratownictwa medycznego

11.02.2020, tj. we wtorek seniorzy z Głuchołaz w sali 23D rozpoczęli cykl warsztatów w ramach projektu KUS. Zajęcia z ratownictwa medycznego prowadzi Pan dr n. med. Ireneusz Barziej reprezentujący Wydział Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne.
Warsztaty seniorów z Niemodlina

Seniorzy z Niemodlina 31.01.2020 zakończyli zajęcia z ratownictwa medycznego, obejmujące swym zakresem pierwszą pomoc. Postawy prospołeczne i działania prozdrowotne to główne kierunki kształcenia ustawicznego seniorów realizowane przez PWSZ w Nysie.
Zajęcia przeprowadził Pan dr n. med. Ireneusz Barziej reprezentujący Wydział Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne. Uczestnicy kształtowali w trakcie zajęć zachowania proaktywne. Nabyte w trakcie warsztatów umiejętności z pewnością znajdą odzwierciedlenie w automatyzmie proceduralnym. Wzmocnienie kompetencji seniorów, z zakresu ratownictwa medycznego, uczestniczących w Projekcie pozytywnie przełoży się także na oddziaływania w środowisku lokalnym.


Wykład otwarty

22.01.2020 Pani dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec reprezentująca Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej -kierunek dietetyka spotkała się z seniorami na wykładzie w PWSZ w Nysie.
Tematem spotkania była „super żywność”. Pani dr M. Synowiec mówiła o produktach pochodzenia naturalnego, które można wykorzystywać w celu uzupełnienia diety. Dużo z nich to produkty krajowe. Produkty te zasługują na uwagę ze względu na zawartość różnych składników odżywczych oraz roli prozdrowotnej jaką mogą spełniać poprzez stosowanie ich w diecie, co wiąże się z kształtowaniem postaw prozdrowotnych i nabywaniem kompetencji w tym zakresie.


Warsztaty seniorów z Nysy

Seniorzy z Nysy 17.01.2020 zakończyli zajęcia z ratownictwa medycznego, obejmujące swym zakresem w szczególności pierwszą pomoc. Zachowania prospołeczne i działania prozdrowotne to główne kierunki kształcenia ustawicznego seniorów realizowane w PWSZ w Nysie.
Zajęcia przeprowadził Pan dr n. med. Ireneusz Barziej reprezentujący Wydział Nauk Medycznych - kierunek ratownictwo medyczne, kształtując w uczestnikach zajęć zachowania proaktywne. Nabyte w trakcie warsztatów umiejętności z pewnością będą przydatne w praktyce. Wzmocnienie kompetencji seniorów, z zakresu ratownictwa medycznego, uczestniczących w Projekcie pozytywnie przełoży się na oddziaływania w środowisku lokalnym.


Wykład otwarty 

27.11.2019 Pani dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej -kierunek dietetyka spotkała się z seniorami na wykładzie w PWSZ w Nysie.

Umiejętność czytania etykiet znajdujących się na żywności i jej przechowywanie to główne tematy poruszane w trakcie spotkania przez Panią dr. z seniorami, słuchaczami UTW. Prowadząca tłumaczyła uczestnikom jak należy interpretować informacje znajdujące się na etykietach i na co szczególnie powinno się zwracać uwagę kupując produkty spożywcze. Kompetencje takie są niezwykle przydatne w życiu codziennym każdego człowieka.


Wykład otwarty 

13.11.2019 Pan dr inż. Piotr Bernat Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW reprezentujący Wydział Nauk Technicznych –kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji spotkał się z seniorami z Nysy na wykładzie zatytułowanym Polska w UE. Jak będzie wyglądała Polska za 15 lat?.

Odpowiedź na to pytanie wymagała krótkiego rekonesansu w czasie i przestrzeni. Jak zwykle wywiązała się dyskusja dotycząca poruszanych kwestii, które dotyczyły także wzmacniana działań prospołecznych na bazie posiadanych kompetencji z zakresu zarządzania.


Warsztaty seniorów z Głuchołaz

Seniorzy z Głuchołaz 06.11.2019 kontynuowali zajęcia z dietetyki, poświęcone zagadnieniom prawidłowego odżywiania się. Zajęcia przeprowadziła Pani dr n. med. Marta Misiarz reprezentująca Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - kierunek dietetyka omawiając zagadnienia związane z umiejętnością czytania, interpretowania i praktycznego wykorzystania informacji o wartości odżywczej produktów znajdujących się na opakowaniu. Umiejętności, które nabyli słuchacze podczas zajęć pozwolą im świadomie dokonywać zakupów z uwzględnieniem tych produktów, które powinny znaleźć się w ich codziennym jadłospisie.


Wykład otwarty

W dniach 09, 10 i 23.10.2019 Pan dr Janusz Kawalec Prodziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia licencjackie i magisterskie spotkał się z seniorami w Nysie zainteresowanymi zaproponowaną tematyką.
Spotkania 09 i 10.10.2019 były poświęcone 80 rocznicy II Wojny Światowej. A dyskusja toczyła się wokół tematu: Rok 1939 - czy tak musiało być?
Z kolei 23.10.2019 Pan dr. Janusz Kawalec, nawiązując do kolejnej rocznicy, pytał zebranych na wykładzie: Rok 1989 – reglamentowana rewolucja.


Warsztaty seniorów z Głuchołaz

Seniorzy z Głuchołaz 15.10.2019 zapoczątkowali zajęcia z dietetyki, poświęcone zagadnieniom prawidłowego odżywiania się. Zajęcia przeprowadziła Pani dr inż. Ewa Malczyk, prof. PWSZ w Nysie, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - kierunek dietetyka, wprowadzając uczestników w zagadnienie, był też test i dyskusja. Zajęcia obejmowały zagadnienia związanie z dodatkami do żywności, celem, zasadami i zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania. Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej słuchacze oszacowywali pobranie substancji konserwujących z dietą, natomiast w drugiej oznaczali ilość substancji konserwujących w produktach spożywczych – napojach i occie.


Warsztaty seniorów z Kędzierzyna Koźla

Seniorzy z Koźla 11.10.2019 zapoczątkowali kolejny cykl zajęć. Prowadząca Pani mgr A. Komarow-Kuźmińska reprezentująca Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo studia licencjackie i magisterskie wprowadziła uczestników warsztatów w zagadnienie pielęgnacji osób starszych, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. Na pierwszym spotkaniu był sprawdzian wiadomości i dyskusja dotycząca pielęgniarstwa.


Warsztaty seniorów z Nowej Rudy

Seniorzy z Nowej Rudy 17.10.2019 zapoczątkowali kolejny cykl zajęć, tym razem poświęcony zagadnieniom związanym z przedsiębiorczością. Zajęcia prowadzi Pan dr P. Bernat - Wydział Nauk Technicznych – kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, a na pierwszym spotkaniu była dyskusja, analiza przypadku i oczywiście test kompetencji.


Warsztaty seniorów z Prudnika

Seniorzy z Prudnika 10.10.2019 rozpoczęli zajęcia z komunikacji społecznej. Prowadząca, Pani dr E. Smolka, wprowadziła uczestników w zagadnienia dotyczące zagadnień komunikacyjnych sprawdzając przy tym kompetencje uczestników warsztatów.


Warsztaty seniorów ze Złotego Stoku

Seniorzy ze Złotego Stoku 09.10.2019 rozpoczęli pod kierunkiem Pani mgr E. Szury Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka warsztaty z ww. zakresu. Pierwszy sprawdzian praktyczny miał miejsce już w trakcie pierwszego spotkania i był dość wymagający, ale wszyscy uczestnicy go zaliczyli.


Estymacja wielkości porcji w praktyce seniorów

05.06. 2019 Pani dr Jagoda Rydelek z Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek dietetyka PWSZ w Nysie spotkała się ze słuchaczami UTW na wykładzie omawiając zagadnienie estymacji wielkości porcji z uwzględnieniem potrzeb seniorów. W trakcie spotkania przeprowadzono badanie ankietowe.


Dodatki do żywności

29.05.2019 Pani dr inż. M. Zołoteńka-Synowiec spotkała się ze słuchaczami UTW na wykładzie omawiając wpływ dodatków do żywności na organizm człowieka. W trakcie spotkania omawiano m. in. podział dodatków.


Polska w Unii Europejskiej

22.05.2019 Pan dr P. Bernat spotkał się z seniorami na wykładzie poświęconym roli i znaczeniu Polski w UE. W wykładzie otwartym uczestniczyli też seniorzy z Wójcic wraz z Panią Bogumiłą Pliszczak Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wójcice. Pan dr P. Bernat przeprowadził badanie ankietowe z omawianego zakresu.


Znaczenie wody dla organizmu

03.04.2019 Pani dr inż. M. Zołoteńka-Synowiec spotkała się z seniorami na wykładzie poświęconym znaczeniu wody dla organizmu. W trakcie spotkania omawiano m. in. skutki niedoboru wody. Pani dr inż. M. Zołoteńka-Synowiec przeprowadziła także badanie ankietowe z omawianego zakresu.


Zajęcia z przedsiębiorczości

28.03.2019 we czwartek seniorzy z Kędzierzyna Koźla zapoczątkowali cykl warsztatów w ramach Projektu. Zajęcia z przedsiębiorczości poprowadził Pan dr Piotr Bernat. Spotkania odbywają się w budynku A PWSZ w Nysie.
Tematem pierwszego spotkania była rola przedsiębiorczości w życiu człowieka, organizacji i społeczeństwa i efektywność organizacyjna. Poruszano kwestie kompetencji w zakresie planowania i organizowania i ich wpływu na przebieg realizacji.


Zajęcia z dietetyki

27.03.2019 we środę seniorzy z Niemodlina rozpoczęli cykl warsztatów w ramach Projektu. Zajęcia z dietetyki prowadziła Pani dr inż. Ewa Malczyk. Spotkania odbywają się w budynku D PWSZ w Nysie.
Tematem pierwszego spotkania była dieta i jej rola w życiu człowieka. Poruszano kwestie kompetencji w zakresie żywienia osób starczych.


Zajęcia z psychofizycznego kształtowania człowieka

26.03.2019 we wtorek seniorzy z Głuchołaz zapoczątkowali cykl warsztatów w ramach Projektu. Zajęcia z psychofizycznego kształtowania człowieka przeprowadziła Pani mgr Ewa Szura. Spotkania odbywają się w budynku R PWSZ w Nysie.
Tematem pierwszego spotkania była sprawność psychofizyczna i jej konsekwencje dla zdrowia i sprawności jednostki, ale też ogółu. Poruszano kwestie kompetencji osoby kierunkowanej na zapewnienie równowagi funkcjonalnej.


Zajęcia z zakresu komunikacji społecznej

W dniu 21.03 2019 r. dr Ewa Smolka-Drewniak rozpoczęła cykl zajęć z słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nowej Rudy. W trakcie wykładów omówione zostały zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej ? konformizmu i zachowań konformistycznych w relacjach interpersonalnych, informacyjnego i normatywnego wpływu społecznego, dysonansu poznawczego oraz stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji ? jako zjawisk determinujących komunikację międzykulturową w czasach współczesnych. Słuchacze aktywnie uczestniczyli w zajęciach ? chętnie brali udział w dyskusjach, między innymi podając liczne przykłady, bazujące na ich bogatym doświadczeniu zawodowym i życiowym.


Droga umierania jako droga życia. O znaczeniu pojęcia człowieka jako ?bycia ku śmierci? (Sein zum Tode) w filozofii Martina Heideggera cz. I

W dniu 20-tego marca dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie zainaugurował cykl spotkań poświęconych rozumieniu śmierci i kształtowaniu technik dobrego życia. W trakcie wykładu zatytułowanego Droga umierania jako droga życia. O znaczeniu pojęcia człowieka jako ?bycia ku śmierci? (Sein zum Tode) w filozofii Martina Heideggera cz. I prelegent scharakteryzował kontekst problemowy, intelektualny i kulturowy koncepcji Martina Heideggera. Właściwa relacja z własną śmiertelnością stanowi, według jednego z najbardziej wpływowych myślicieli XX-tego wieku, warunek życia odpowiedzialnego, ?zatroskanego? o swój świat i relacje międzyludzkie. W analizie teorii Heideggera wykorzystano oryginalną metodę uwidaczniającą powiązanie pomiędzy przestrzenią życia myśliciela (człowieka), a sposobem ujmowania i przyswajania śmiertelności (starości) jako zwieńczenia drogi życia.


Zajęcia z ratownictwa medycznego

20.03.2019 we środę seniorzy z Prudnika zapoczątkowali cykl warsztatów w ramach Projektu. Zajęcia z ratownictwa medycznego prowadził Pan dr n. med. Ireneusz Barziej.


Zajęcia z pielęgniarstwa

18.03.2019 w poniedziałek seniorzy ze Złotego Stoku zapoczątkowali cykl warsztatów w ramach Projektu. Zajęcia z Pielęgniarstwa prowadziła Pani mgr Anna Komarow-Kuźmińska. Spotkania odbywają się w budynku D PWSZ w Nysie.
Tematem pierwszego spotkania była starość i wynikające z niej konsekwencje dla zdrowia i sprawności jednostki. Poruszano kwestie polityki społecznej kierunkowanej na osoby starsze oraz organizację opieki instytucjonalnej w Polsce.


Zajęcia z dietetyki

15.03.2019 w piątek seniorzy z Nysy zapoczątkowali cykl warsztatów w ramach Projektu. Zajęcia z dietetyki prowadziła Pani dr inż. Ewa Malczyk Spotkania odbywają się w budynku D PWSZ w Nysie.


UTW Nysa

W dniu 06.03.2019 odbył się pierwszy z wykładów, w ramach Projektu*, poświęcony kształceniu ustawicznemu seniorów. Z seniorami spotkał się Pan dr P. Bernat, który po wprowadzaniu w zagadnienie omówił możliwe formy współpracy seniorów, w tym skupionych w UTW z szeroko rozumianym otoczeniem, ale też z uczelnią wyższą oraz wskazał na dobre praktyki w tym zakresie, ale wyraźnie zaakcentował też potrzebę, możliwość czy wręcz konieczność inspirowania.

W trakcie spotkania mówił o kompetencjach rozumianych jako indywidualne zdolności, predyspozycje psychiczne, fizyczne, intelektualne i duchowe składające się na całość kształtowania postaw i zachowań.

Aktualne tendencje odchodzenia od pionowej, hierarchicznej struktury organizacyjnej współpracy na rzecz płaskiej struktury sieciowej powodują, że rośnie znaczenie kompetencji społecznych rozumianych jako zdolności interpersonalne, a więc umiejętności pracy w grupie, komunikacji, przywództwa, ale też elastyczności i adaptacji do zmiany. W konsekwencji ważna będzie nie tylko zdolność uczenia, ale też gotowość do zmian czy otwartość na nowości. To jednak wymaga selektywnego podejścia. I tu z pomocą przychodzi zarządzanie, które obejmuje nie tylko prace koncepcyjne i studyjne, ale też organizacyjne. I o tym dyskutowano w trakcie spotkania.

Pan dr P. Bernat zwrócił też uwagę zebranych na zagadnienie społeczeństwa informacyjnego. Dziś dostęp do zasobów jest praktycznie nieograniczony. Zasoby te są ciągle uzupełniane o kolejne informacje. A zatem główną zmienną jest -?niezmiennie?- ciągła zmiana, która tworzy realia funkcjonowania osób podmiotów czy społeczności, a w konsekwencji całych społeczeństw. Zatem ukierunkowanie w działaniu jawi się jako ciągły proces dostosowywania, a nawet przewidywania, a w efekcie przygotowania do nadchodzących zmian.

* Projekt "Kształcenie Ustawiczne Seniorów" jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III ? Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


Informacje ogólne

Projekt pn. Kształcenie ustawiczne seniorów realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie

Okres realizacji projektu: 01-02-2019 do 31-01-2022

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację projektu PWSZ w Nysie otrzymała dofinansowanie w wysokości 798 410,15 zł.
Wartość projektu wynosi 823 104,15 zł.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji wśród seniorów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez opracowanie programów kształcenia oraz realizację działań dydaktycznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi, tj. Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Różnorodność zajęć dydaktycznych, w tym warsztatów, szkoleń czy innych form pozwoli uczestnikom projektu skupionym w wielu społecznościach lokalnych zwiększyć aktywność społeczną i zawodową, poszerzyć wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz rozwijać swoje zainteresowania.
Uczestnicy projektu zdobędą kompetencje zarówno społeczne, jak i zawodowe, w tym interpersonalne, organizacyjne, poznawcze i komunikacyjne.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci seniorzy, w szczególności słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku z Głuchołaz, Kędzierzyna-Koźla, Niemodlina, Nowej Rudy Nysy, Prudnika i Złotego Stoku.

Zadania realizowane w ramach projektu
W ramach projektu zaplanowano działania dydaktyczne, w tym warsztaty, szkolenia czy inne formy w następujących obszarach tematycznych:

W ramach projektu przewidziane są się również zajęcia integracyjne, dla wszystkich 105 uczestników z 7 UTW, zrealizowane w formie 3-dniowych zajęć stacjonarnych, pozwalające na wzbogacenie doświadczeń indywidualnych oraz podniesienie kompetencji.

Harmonogram

Miejsce Harmonogram zajęć
cykl 1 cykl 2 cykl 3 cykl 4 cykl 5 cykl 6
Wykłady otwarte w PWSZ w Nysie Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF
Nysa - Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF
Prudnik - Uniwersytet Złotego Wieku "Pokolenia"
oraz Stowarzyszenie Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF
Niemodlin - Stowarzyszenie Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF
Nowa Ruda - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF
Złoty Stok - Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF
Głuchołazy - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu III Wieku im. M. Bilwin Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF
Kędzierzyn Koźle - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF
Wykłady otwarte dla seniorów w ramach KUS 16.06.2021
17.06.2021
18.06.2021

Dokumenty do pobrania

Zapytania ofertoweKontakt

Telefon

dr inż. Piotr Bernat
Koordynator projektu


tel :+48 77 409 08 57

Telefon

mgr Iwona Podpora
Asystent


tel :+48 77 409 16 70

Adres

ul. Armii Krajowej 21,
pokój nr 5
48-300 Nysa

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.