Piękno w architekturze: Harmonia miejsca

Zaproszenie do udziału w konferencji

Informujemy, że II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Piękno w architekturze: Harmonia miejsca” odbędzie się w dniach 13-14 maja 2021 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Szczegółowa tematyka konferencji będzie dotyczyła warunków kształtowania, przeżywania, jak również rozumienia miejsca w perspektywie architektonicznej i urbanistycznej, artystycznej, socjologicznej oraz filozoficznej. Interdyscyplinarny charakter konferencji będzie sprzyjać wzajemnej współpracy naukowców i praktyków, zmierzających do poznania oraz coraz doskonalszego kształtowania przestrzeni środowiska życia człowieka. Referaty zostaną opublikowane w monografiach wydanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Peter Lang Verlag.

Czas wystąpienia wynosi 15 minut, co pozwoli na dyskusję, a także dokonanie, podczas wydarzeń towarzyszących, eksperymentu praktykowania i percypowania oddziaływań określonych przestrzeni publicznych, które przez ich użytkowników są uznawane za ukształtowane w sposób harmonijny i cechują się walorami piękna. Tym samym organizatorzy pragną wzmocnić wymiar praktyczny konferencji, który będzie podstawą i kontekstem do dokonywania uogólnień teoretycznych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie propozycji referatów i artykułów w języku angielskim lub polskim do dnia 10.02.2021 r. na adres: beautyinarchitecture@pans.nysa.pl.

Abstrakt powinien zawierać tytuł wystąpienia, nieprzekraczającą 300 słów charakterystykę treści oraz dane dotyczące autora (imię nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja instytucjonalna). Prosimy (nie ingerując we wkład twórczy prelegentów), by w Państwa referatach i wystąpieniach pojawiła się próba odpowiedzi, dlaczego i w jaki sposób określone przestrzenie wywołują odczucia harmonii i piękna oraz jakie przesłanki (obiektywne, kulturowe, indywidualne) warunkują zaistnienie harmonii miejsca.


Piękno w architekturze: Harmonia miejsca (PDF)


Najważniejsze terminy:

do 10 lutego 2021 r. – nadsyłanie abstraktów (formularz abstraktu),
do 12 lutego 2021 r. – informacja o akceptacji propozycji wystąpienia, przesłanie autorom wymogów edytorskich i wzoru formatowania artykułu,
do 10 marca 2021 r. – nadsyłanie artykułów,
13-14 maja 2021 r. – konferencja naukowa i wydarzenia towarzyszące,
do 31 grudnia 2021 r. – publikacja monografii.


Opłaty:

Uczestnictwo z publikacją – 75 Euro/ 300 zł
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej 15.04.2021 r.

Metoda płatności:

Przelew bankowy:
Adresat:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7
48-300 Nysa
Numer konta: 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415
Tytuł przelewu: Konferencja – Piękno w architekturze


Języki konferencji:

angielski i polski


Przewodniczący Komitetu Naukowego:

dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie


Skład Rady Naukowej Konferencji:

Przewodniczący: dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Vice Przewodniczący: dr Tomasz Drewniak, prof. PWSZ w Nysie - Prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Prof. Dr Vladimir Mako, University of Belgrade
Prof. Phd arch. Vladan Djokic, University of Belgrade
Prof. dr Ilija Lalosevic, University of Montenegro Faculty of Architecture
Prof. dr Cvetislav G. Popović, University of Montenegro Faculty of Architecture
prof. dr hab. Henryk Benisz, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Marian Molenda, Wydział Sztuki, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Parteka, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, Politechnika Warszawska
ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO, Uniwersytet Opolski
dr hab. inż arch. Hanna Michalak, prof. PP, Politechnika Poznańska
dr hab. inż arch. Jerzy Suchanek, prof. PP, Politechnika Poznańska
dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP, Politechnika Poznańska
dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska Bonenberg, prof. UA w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
dr hab. Monika Kamińska, prof. UO, Uniwersytet Opolski
dr hab. Mirosław Lenart, prof. UO, Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz, Politechnika Śląska
dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny w Bydgoszczy
dr hab. inż. arch. Szymon Opania, Politechnika Śląska
dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. inż. arch. Krzysztof Skalski, prof. PWSZ w Nowym Targu, Forum Rewitalizacji w Krakowie


Komitet Organizacyjny:

dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie
mgr inż. Marcin Zdanowicz – Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych
dr inż. arch. Grażyna Lasek
dr inż. arch. Agata Pięt
mgr Dagmara Bojda
mgr Andrzej Jaworski
mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk


Współorganizator:

Starostwo Powiatowe w Nysie


Patronaty honorowe:

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
Opolska Okręgowa Izba Architektów RP
Starostwo Powiatowe w Nysie
Urząd Miejski w Nysie


Patronaty medialne:

NTO
Nowiny Nyskie


Program konferencji


Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr DNK/SP/467520/2020