Kontrast:

KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Stypendium pracodawcy jest wyróżnieniem indywidualnym, stanowiącym formę finansowego oraz merytorycznego wsparcia. Stypendium jest motywacją dla studentów wyróżniających się co najmniej dobrymi wynikami w nauce, zaangażowaniem w działalność organizacji i instytucji studenckich oraz dążeniem do zdobywania dodatkowych kwalifikacji poza Uczelnią.
Podstawowym kryterium jest uzyskana średnia ocen i odbycie praktyk studenckich u Fundatora, oraz aktywności (określone w regulaminie) potwierdzone zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, listami referencyjnymi itp.

O stypendium pracodawcy – Cementownia „ODRA” Opole może ubiegać się student co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, który studiuje w PANS w Nysie na kierunku:

  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  • Informatyka.

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO FIRMY CEMENTOWNIA „ODRA” OPOLE [ .pdf ]

WNIOSEK o stypendium pracodawcy [ .doc ]


O stypendium pracodawcy – ZPHU „ALSECCO” Sp. z o.o. w Nysie może ubiegać się student trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, który studiuje w PANS w Nysie na kierunku:

  • Finanse i Rachunkowość
  • Informatyka
  • Filologia Germańska

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych (budynek A, ul. Chodowieckiego 4, pokój 116), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października każdego roku kalendarzowego.

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO ZPHU „ALSECCO” Sp. z o. o. w NYSIE [ .pdf ]

WNIOSEK o stypendium pracodawcy [ .doc ]


O stypendium pracodawcy – Gmina Otmuchów może ubiegać się student trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, który studiuje w PANS w Nysie na kierunku:

  • Finanse i Rachunkowość

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO Gmina Otmuchów [ .pdf ]

WNIOSEK o stypendium pracodawcy [ .doc ]


         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK