Kontrast:

KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Dom studencki

Student może ubiegać się o:

  1. zakwaterowanie w domu studenckim uczelni,
  2. zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni.

Do składania wniosków o miejsce w domu studenckim uprawnieni są:

  • studenci I, II, III roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia
    • do dnia 15 maja,
  • osoby przyjęte na I rok studiów pierwszego lub I rok studiów drugiego stopnia
    • do dnia 30 sierpnia.

Miejsce w domu studenckim w pierwszej kolejności może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, a codzienny dojazd do uczelni z miejsca zamieszkania w znacznym stopniu uniemożliwiałby lub utrudniał studiowanie.

Więcej informacji: REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PANS W NYSIE

Formularze do pobrania:
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (Załącznik nr 2)
Pozostałe załączniki, wymienione w regulaminie, są dostępne pod linkiem stypendia socjalne.


Dom Studenta - galeria zdjęć:

         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK