Kontrast:

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji (National Qualifications Framework) to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i spo­łeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu po­zio­­mów kwa­li­fikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po­zio­mów. Każdemu z tych poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskich Ramach Kwalifikacji.

Więcej szczegółowych informacji na temat Krajowych Ram Kwalifikacji można znaleźć na stronie: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego to, w największym uogólnieniu, szczególna metoda opisu kształcenia, jakie polskie uczelnie oferują studentom. Metoda ta wyróżnia się dwiema charakterystycznymi cechami.

  • Po pierwsze, opisy sformułowane są w języku efektów kształcenia, to znaczy przedstawiają wymagania, jakim powinien sprostać student po ukończeniu nauki w ramach danego cyklu kształcenia.
  • Po drugie – opisy te, za pomocą wspólnego europejskiego systemu pozwolą na dokonywanie porównań dyplomów uzyskiwanych w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przeczytaj więcej na ten temnat w podręczniku "Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego".

 

Polska Rama Kwalifikacji (film animowany o Polskiej Ramie Kwalifikacji)

Edukacja nowych możliwości

 

Oprac. Bartosz Bukała
rzecznik prasowy uczelni

Opublikowano: 26-03-2013

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik